Bela Al Kaida prezrenih nastupa ka Evropi!


Бела Ал Каида презрених,

наступа ка Европи!

-Сејали ветар, стигла олуја-

             
Инокосни предузетник-аутор ®20/97
Др Драгољуб Татомировић
Доктор права – криминолог
________________________________________________
А.Г.А. Криминалистичка школа Београд ®20/97
Нехруова 131, 11070 Нови Београд – Србија
Број  728/2015
Дана 13.1.2015.г.
Б е о г р а д

Бела Ал Каида презрених, наступа ка Европи!
На основу остварених прогноза заснованих на анализи збивања на Косову и Метохији, које су израђене 2004.г. уз иновирање најмање једном годишње, на основу догађања који прете да се у потпуности измакну  било којој контроли, на основу новопристиглих информација оперативне информативне мреже која се у мирном времену бави прикупљањем пословних информација, а у немирним прикупља и друге информације од значаја за пословне активности, укључив и информације о намери вршења терористичких аката од стране Беле Ал Каиде, у стању немогућности да своју укупну ситуацију поправе уобичајеним средствима и начинима рада, аутор је променио своју одлуку од пре осам година којом је Студије о албанском тероризму склоњена са списка стручних радова која  би се могла уступити одређеној организацији која се бави сузбијањем тероризма.

Одлука је промењена и аутор наведене Студије о албанском тероризму -  логистичка подршка и мере за елиминисање, враћа на Списак стручних радова из области криминологије, који се продају.
___________________________________

Аутор др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог, својом одлуком од 13.1.2015.г.

О Г Л А Ш А В А
-Истекла важност овог огласа 17.2.2015 у 12,00)
Јавно прикупљање писмених понуда за откуп наведене Студије о албанском тероризму – логистичка подршка и мере за елиминисање, уз обавезу  аутора да је иновира по основу података из 2014.г. и у наредне две године, по цени која улази у основну продајну цену.

Студија је штампана на србском језику, ћирилицом, на 160 страница формата А-4, укоричена и увезана спиралним повезом, оверена печатом школе и потписом аутора - оригинално и ексклузивно ауторско дело са садржајем који ће бити у прилогу овог огласа, који омогућава утврђивање стварних разлога опредељења појединаца из корпуса албанског народа на Косову и Метохији, на чињење терористичких дела, открива логистичку подршку и нуди разрађене и детаљне мере за елиминисање те опасности.

Основа   Студије   из  2004.  г.  је   непромењена,  али  су детаљним иновирањем праћене и објашњене све промене које су се догодиле у последњих 10 година, па се може говорити о модификованој Студији која је у многоме потпуно нова.

Понуде могу доставити све државе чланице Уједињених нација, државне и недржавне организације које се баве сузбијањем тероризма и кријумчарења опојних дрога, или пружају услуге у тој области за рачун држава или трећих субјеката.

Под истим осталим условима повлашћене услове откупа  имаће све  србске државе, осим Пољске и Украјине - Србија, Република Српска, Словачка, Чешка, Белорусија и Русија.

Почетна цена Студије:
Цена која се не одбија, изражена у Швајцарским францима, са плаћањем уговорене суме на рачун у банци и плаћањем посебног пореза на ауторска права надлежној пореској управи у Новом Београду у тренутку постизања дефинитивног договора и пре примопредаје неиновиране Студије, у Београду. 
Сваки понуђач је дужан да своју цену искаже као цену ексклузивног купца, без права аутора да је у наредне три године продаје другим организацијама, као и своју цену исказану за неексклузивног купца, која подразумева право аутора да исту продаје и другим понуђачима.

Достава понуда: Електронска пошта
Време прикупљања понуда: 17.2.2015.г.
Контакти: Електронска пошта
Језик за контактирање: Србски, екавска варијанта
Рок испоруке: Две недеље од дана плаћања

Аутор Студије
Др Драгољуб Татомировић,
Доктор права-криминолог
13.1.2015.г. у 14,30 ч
_____________________________ 
Прилог:
Садржај Основне верзије Студије из 2004.г.

Уводне напомене под Тероризам:

Он је и фитиљ будућег Светског рата, који је започео распадом СФР Југославије иницираном од Немачке и подржаном од Америке. Тај фитиљ гори на Косову и Метохији са циљем да се преко Балкана у рат увуку сви они којима је Балкан чвориште интереса и преко кога су сви досадашњи сукоби отпочињани и никада завршавани уклањањем узрока због којих су отпочети.Ово је и нормално, јер се увек оставља варница за будући сукоб!» (Из текста Студије, истакао Аутор)

 «Кијумчарске организације Шиптара су опасне јер би у неком неконтролисаном дилу између шефова нижег ранга – кријумчара Шиптара и терориста из исламских држава, кријумчарска мрежа Шиптара могла да транспортује оружје за терористе са Блиског Истока до Европе. Ти путеви су уходани и сигурни и њима се може, ако је то потребно, пренети и мања атомска бомба!
Због тога ће се Америка обратити Србији за помоћ!

Америка мора да уклони све терористе који нису под контролом њених служби, како би могла несметано да манипулише овом опасном делатношћу – оружјем 21. века, глобалним терористичким или антитерористичким мерама, које замењује и скраћује путеве ка окупацијама, агресијама, претњама и отвореним сукобима са сваким – са крајњим циљем да се на најлакши могући начин овлада Русијом!» з текста Студије, истакао Аутор)


«Албански тероризам – логистичка подршка и мере за елиминисање»

- С т у д и ј а -

Аутор: Др Драгољуб Татомировић, криминалиста
 *30.11.2003.г. ујутро
  
Пројектни задатак:

*Израда Студије о албанском тероризму са назнаком логистичке подршке и указивања на методе елиминисања терористичке активности. Посебно је потребно изучити и јасно представити ментални склоп терористе-Албанца из Србије, Црне Горе и бивше југословенске републике Македоније, њихове везе са исламским и другим терористичким организацијама, начин њиховог ангажовања и могућности елиминисања терористичке активности. Посебну пажњу посветити могућим активностима у Србији, којим би били угрожени објекти и лица за чију безбедност одговарају одређене службе у странима амбасадама у Београду.


*Циљ који се жели постићи израдом студије:

Студија има за циљ да осветли менталитет Албанца-терористе, методе којим се користе и предложи најефикасније оперативне и друге мере надлежних државних органа у Србији и шире, како би се опасност од овог дела терористичких организација елиминисала, односно да осветли суштину веза између албанског и осталих исламских тероризама као најорганизованијих и најефикаснијих облика терора.
Студија има за циљ да овај проблем сагледа са социолошког, културног, религијског, економског, политичког и безбедносног аспкета, језиком разумљивим оперативцима који сузбијају терористичке активности како у Србији тако и у другим државама. Студија треба да буде од помоћи криминалистима који се баве албанским тероризмом и повезаности са исламском организацијом Ал Каида, која се појављује као инспиратор, организатор и реализатор терористичких дела у целом свету.

Напомена: У одговорима на нека постављена питања наведено је да се одређени циљ може постићи коришћењем метода српске Криминалистичке полиције који се примењују на пословима сузбијања илегалног промета опојних дрога – Овом приликом се неће откривати ти методи, јер су они делом службена полицијска тајна а делимично се и не могу објаснити јер се ти методи заснивају на чињеницама које су познате и Србима и Албанцима, о којима се не говори, али које и као непоменуте служе за брзо и лако успостављање погодних инерперсоналних односа Срба-полицајаца и Аллбанаца-криминалаца. О њима би се можда могло говорити на предавањима која би се организовала за полицајце–специјалисте за албанску мафију.


Студија, садржај са пописом основних тема (поглавља):

I


1.
Meнталне особине Албанца из Србије, Црне Горе и Македоније ……………………………..………………..

1.1.
Камелеонство ……………………………………………..

1.2.
Лицемерје …………………………………………………...

1.3.
Стрпљивост у оквиру обраде онога који им због  нечега треба, и само док им тај треба ……………...

1.4.
Мајстори познавања људских слабости ……………..

1.5.
Немилосрдни ……………………………………………….

1.6.
Као криминалци су са одликама робота ……………...

1.7.
Добри су организатори прикривања трагова  извршених кривичних дела или прибављања накнадних доказа да то они нису учинили ……………

1.8.
Обавезно су у контакту са државом и њеним  органима, а ако је то нека неформална сила онда и са њом ……………………………………………………….

2.
Улога религије …………………………………………….

2.1.
Организација верских институција …………………...

2.2.
Улога свештеника Ислама који се школују у арапским земљама ………………………………………..

2.3.
Технике манипулације у исламској религији ………….

2.4.
Покушај преваре Арапа од стране Америке и Европе ……………………………………………………….

2.5.
Где су ту Шиптари из Србије …………………………..

3.
Значај биолошке бомбе (енормни наталитет) …….

4.
Економски систем породица ………………………….

4.1.
Сличности вредносних система и метода Шиптара и Американаца ………………………………...

5.
Слабљење државе од које се планира отцепљење ………………………………………………...

6.
Маскирање лојалности држави од које се жели отцепљење ………………………………………………...

7.
Припреме за отцепљење ……………………………….

7.1.
Кадровске …………………………………………………...

7.2.
Стручне ……………………………………………………..

7.3.
Економске …………………………………………………..

7.4.
Обезбеђење стране подршке кроз савезништво …..

7.5.
Лобирање у центрима моћи и одлучивања …………..

8.
Избор савезника – принципи на којима се заснива избор ………………………………………………………...

9.
Дисциплина и мере којим се она постиже …………

10.
Везе са исламским терористичким организацијама …………………………………………...

11.
Везе са полицијама земаља у којима се врши нелегална трговина опојним дрогама као мера самозаштите ……………………………………………….

12.
Методи сузбијања албанског тероризма …………..

12.1.
Технички методи ………………………………………….

12.2.
Психолошки методи ……………………………………...

12.3.
Методи придобијања за сарадњу ……………………...

12.4.
Репресивни методи ………………………………………

12.5.
Метод стварања раздора у породицама и организацији ………………………………………………..

12.6.
Методи посредног држања под контролом …………
II


1.
Угрожавање интереса које у Србији имају државе које не подржавају циљеве албанског тероризма..

1.1.
Сарадња са супарничким обавештајним службама...

1.2.
Сарадња са другим терористичким организацијама

1.3.
Ангажовање плаћених убица и терориста ………….

2.
Контраобавештајно-безбедносна заштита ………...

2.1.
Контакти са битним личностима из кријумчарских породица …………………………………………………….

2.2.
Контакти са подземљем државе у којој се налазе интереси који се контраобавештајно и безбедносно штите ……………………………………...

3.
Потреба прилагођавања заштите модалитетима угрожавања ………………………………………………..
III


1.
Шта се мора знати о албанској националној  мањини да би се могла држати под контролом? ...

1.1.
Каква је полиција састављена од Албанаца? ……….

1.2.
Ко су Албанци – порекло, историја, религија? ………

1.3.
Откуда Албанцима овакве психолошке  карактеристике? …………………………………………

1.4.
Шта Албанац мисли о правима власти? ……………..

1.5.
Однос према женама и деци? …………………………...

1.6.
Однос према другим народима? ………………………..

1.7.
Специјалан однос према Србима – узроци? …............

1.8.
Ступањ развоја на којем се налази албанска национална заједница? …………………………………..

1.9.
Степен образовања? …………………………………….

1.10.
Религизност? ……………………………………………...

1.11.
Спремност жртвовања за домовину? ………………..

1.12.
Колико је овај народ срећан у односу на своје ближе и даље окружење? ………………………………………...

1.13.
Како се разговара са Албанцем – криминалцем или терористом? ………………………………………………

1.14.
Који Албанци заузимају места шефова у албанским кријумчарским организацијама? ………………………..

1.15.
У каквом је стању данас албанска национална заједница? …………………………………………………..

1.16.
Како се она у кратком времену може ставити под контролу и довести у стање лојалности властима? ………………………………………………….

1.17.
Због чега су непримењиви методи руске, америчке, немачке и осталих западно-европских обавештајних служби у држању под контролом албанске кријумчарске мреже и логостике коју дају АЛ Каиди? …………………………………………………...

1.18.
Због чега је српска Криминалистичка полиција  својим методима које користи при сузбијању  илегалног промета опојних дрога неземењива  у контроли недозвољених активности албанских  кријумчарских и терористичких организација? …….

1.19.
Због чега се Косово и Метохија мора вратити  под јурисдикцију државе Србије? …………………………….

1.20.
За које време се Косово и Метохија може  довести у стање контроле од пре 1990.г. и колико то кошта у новцу? ……………………………………………Када се све ово схвати (ово из садржаја Студије), схватиће се и албански тероризам као логистичка подршка Ал Каиди и знаће се методи за елиминисање. Ако се то буде желело. Само, мора се прогутати горка пилула – ово се без Србије неће моћи! Када се схвати да је опаснија Ал Каида и исламски тероризам од постојања државе најстаријег народа на свету – Срба-- Србије, наћи ће се начин да се ово зло искорени.
Немачкој је ово тешко да схвати. Она сада покушава да ухвати опасност коју је створила и усмерила на Србију. Хтела је туђом (шиптарском) руком да пали и гаси ватру а да она има улогу ватрогасца.
Заборавила је да се пожари ретко када могу држати под контролом а да се не гасе! Хтела је, и добила, право да са војском изађе мимо граница Немачке. И изашла је, као што је иствовремено изашла и из оквира немачког устава који је бранио да се немачка војска користи мимо потреба одбране немачких територија.
Упустила се у такмичење и надмудривање са Америком која ју је подигла из пепела. Спремна да у сукоб са Америком пувуче западноевропске државе са којима је у економској и монетарној унији.
Али, обучени и организовани терористи је више не слушају...
Немачка стрепи, редукује грађанска права, повећава број полицајаца којим проширује овлашћења, смањује социјална права, број запослених и полако улази у инфлацију! Њен неодустајни циљ је да се њен производ – албански тероризам држи под контролом и користи у борби са Америком, која се води за превласт на планети Земљи.
Дотле.... Американци као највећа сила света скриваће се у бетонским склоништима на које ће пућкати мали, лоше одевени и лоше храњени и скоро неписмени Албанци са цигаретом у устима и чкиљавим подсмешљивим погледом и немуштом виком како их се Америка, и сви остали плаше.

Србију неће дирати, они се плаше само њених мера јер знају да њу више не могу преварити. Остали тек треба да прођу пут пакла којим је Србија прошла због тих који су сада у паклу и одакле дозивају Србију у помоћ. А Србија? Она би требало да гледа своја посла!!

Години 2002. је све завршено. Година 2003 је била година техничког дела пропасти Америке која је крајем јуна 2003.г запечатила своју судбину тонући у живи песак Ирака. Али, док се буде отуда чупала за собом ће вући и друге.... Србија јој се неће придружити. Јер је тај пут у пропаст Америка заслужила и запечатила мучећи Србију.

06.12.2003.г. у 15,19 часова

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta