"Srbija Jača" - Vlada Republike Srbije - u senci


"Србија Јача" - 
Влада Републике Србије - у сенциТреба најавити формирање Владе у сенци, али одмах као део те Владе формирати Министарство унутрашњих послова.

Обнародовати следећи Конкурс, задобити кандидате за руководиоце и и потом ићи даље:

(Образложење потребе организовања Министарства унутрашњих послова,  Владе у сенци)          

Др Драгољуб Татомировић ® 21/97
Доктор права –криминолог

Пословно-обавештајна служба

Нехруова 131/28, 11070 Нови Београд                                               
Тел/факс 011-3-175-371; 061-135-04-11
www.krimskola.co.nr
Број 111/07, 30.10.2007.г.
Б е о г р а д

Предлог за формирање Сектора за 
информисање, пропаганду
и безбедност у политичкој организацији – 
државном органу
-објашњење-
У Србији не постоји политичка странка организована по правилима по којима се организују организације које претендују да преузму власт у једној држави. Чак ни Савез комуниста или ЈУЛ нису имали ову организованост али су послове информисања, пропаганде и укупне безбедности за њих обављали УДБА и полиција, јер су у питању били једнопартијски системи са једним партијским интересом.

Од времена увођења вишестраначја, политичка полиција је строго водила рачуна да се не догоди да се нека опозициона странка организује по правилима по којем се иначе странке и организују, јер би дошла у опасност њихова лака контрола, разбијање, манипулисање и друго, што се без икаквих тешкоћа чини странкама у Србији од 1990.г. до данас.

Странка хоће да преузме власт у једној земљи. Она мора да има припремљене кадрове за руковођење главним институцијама које обезбеђују опстанак на власти. Ти кадрови се обучавају и припремају у странци која у својој организацији има Одборе који су имитација будућих ресорних министарстава. Одбор за безбедност би требао да буде одбор који окупља, школује и проверава будуће кадрове у службама безбедности. Ни у једној странци он не врши ту функцију - он углавном ради сегмент безбедности у кампањама, без знања какао би стање у делокругу безбедности требало побољшати предузимањем конкретних мера, па стога  и нема никакве разлике у сегменту безбедности било које странке.
Мој заштићени пројект нуди организовање Сектора за информисање, пропаганду и безбедност који би био око  и ухо целе странке/државног/државних органа и који би обављао следеће функције:

*Унутрашње информисање у странци/државном органу;
*Информисање о збивањима у странци/државном органу када се та информација даје спољашњем свету
*Снабдева потребним информацијама делове Сектора који се баве пропагандом и безбедношћу;
*Прикупља податке и ради провере за кандидате своје странке за посланике и ниже сруктуре, и спречава издају странке у било којем тренутку;
*Прикупља податке о посланицима/припадницима државних органа из других странака како би се по основу истих остварили конкретни интереси сопствене странке;
*Ради сондаже јавног мњења и даје руководству одговарајуће информације и сугестије, ради на пропагирању идеја странке и окупља чланове од угледа који могу да подупру те идеје;
*Обавља део активности из специјалног медијског и психолошког рата у интересу странке.

Једном речју странка барата валидним информацијама, зна се да је озбиљно организована, рачуна се на њу и њене информације, чланови такве странке су кандидати за функције у службама бездбедности, прилазе јој садашњи и бивши полицајци чиме је у позицији да зна много више од других, те у случају преузимања власти ни у једном тренутку не зависи од затечених кадрова већ поставља своје и остварује своја програмска опредељења.

Државни органи организовани по овом принципу раде у складу са законским прописима и интересима странке којој припадају, водећи увек рачуна да то буду и државни интереси.

Овај Сектор се може инсталирати и пустити у погон за 6 месеци. После тога му је потребна помоћ и известан надзор до навршетка годину дана када је способан да даје све што је пројектовано.
Спреман сам да га формирам, израдим сва нормативна акта, обучим потребан број чланова странке/државног органа  и ставим га у погон за 6 месеци, уколико се о томе договоримо, те да извесно време будем у статусу саветника за контролу рада формираног Сектора и помоћ у његовом ефикасном раду.

С поштовањем,              Др Драгољуб Татомировић

_______________________________

Аутор ® 20/97 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, 
доктор права-криминолог и криминалиста
-А.Г.А. Криминалистичка школа Београд
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 11 3175-371 ; Моб.тел. 060-3-175-371
www.krimskola.rs; E-mail: administracija@krimskola.rs
Број  714-3/10, Дана 25.12.20010.г.

                                     Б е о г р а дПолитичка организација«Србија Јача» Београд

- Влада у сенци-


 Предлог за формирања Министарства унутрашњих послова Републике Србије

У оквиру Владе у сенци коју формира «Србија Победе» организује се Министарство унутрашњих послова, са Министром на челу, у  чијем саставу су:

  1. Сектор полиције Јавне безбедности, са Начелником Сектора на челу;
  2. Сектор полиције Државне безбедности, са Начелником Сектора на челу;
  3. Сектор Службе за помоћ у ванредним ситуацијама, са Нечелником Сектора на челу;
Начелници Сектора су Помоћници Министра за послове из надлежности сектора на чијем челу се налазе.

У оквиру сваког Сектора формира се потребан број других организационих јединица, које могу бити непосредно везане за Сектор или за одређену организациону јединицу Сектора, лоцирану на подручју округа или општине.

Руководиоци организационих јединица Министа-рства унутрашњих послова, лоцираних на подручју округа и општине, одговарају непосредно по линији командовања, министру полиције и одређеном руководиоцу у самом Министарству, као  и руководству локалних самоуправа (Градоначелник, Председник општине).
Руководиоце организационих јединица Сектора на подручјима округа и општина поставља надлежни функционер Министарства /Начелник Сектора/ уз прибављено мишљење локалне самоуправе ако се ради о лицу са тог подручја, односно уз претходне консултације са локалном самоуправом ако се ради о лицу које није са подручја на које се поставља. 

*Министарство унутрашњих послове – Владе у сенци «Србија Јача», у време рада «Из Сенке» обавестиће јавност о свим планираним руководећим кадровима на свим нивоима, унапред, водећи при том рачуна да се на та места кандидују лица са несумњивим моралним и стручним квалитетима, те ће тако омогућити да се унапред за сваког предвиђеног руководиоца грађани унапред изјасне тако што ће своје евентуалне примедбе доставити «Србија Јача». "Србија Јача" ову могућност уводи као праву и прву демократску тековину која у Србији, до сада, никада није постојала, чиме се легитимише као демократска странка и у сегменту у којем грађани, по правилу, имају највише примедби.
   «Србија Јача» жели на функцијама руководилаца у полицији само оне      људе који ће имати пуно морално право да према свакоме примењују само закон.
Кадрови полиције које «Србија Јача» затекне на руководећим местима, у време доласка на власт, распоредиће на руководећа или друга радна места у оквиру полиције, или ће им дати отказ, руководећи се искључиво њиховим резултатима рада и укупног односа према грађанима, због којих се полиција и оснива, јер ће грађани и о њима моћи да дају своје примедбе и мишљење.
Постављени руководиоци ће по истим критеријумима извршити кадровске смене и попуне до последњег службеника полиције у било ком својству да се налази.

«Србија Јача» ће у свом првом мандату власти коначно извршити деконтинуитет полиције, посебно акцентујући Службу државне безбедности који траје и ради по истим методима од доласка комуниста на власт, 1944.г. па до данас, јер је она увек била продужена рука неке странке, и учиниће да су грађани сагласни са постављењем полицијских руководилаца и тај метод ће одгајити за све будуће гарнитуре власти.
Овим деконтуинитетом ће се по први пут брисати евиденција коју СДБ води за лица под називом «унутрашњи непријатељ» у којој су и сада они, или њихова деца, који су имали било какав вербални или судски сукоб са комунистичким системом. У истој евиденцији су и лица која одржавају блиске пословне или пријатељске односе са припадницима националних мањина које живе у Србији, што је за «Србију Јача» апсолутно неприхватљиво и те евиденције ће бити брисане, односно стављене у архиве и доступне грађанима.
Власти после 5. октобра 2000.г. то нису смеле да ураде, што је и разумљиво јер су тзв. новим властима скупштинску већину давали и посланици свргнутог режима С. Милошевића - сада је један Милошевићев блиски и поуздани сарадник, по природи своје садашње функције, тај који одлучује  и о овим евиденцијама.
   Ово је свакако грешка која се «Србији Јача» више               неће догодити.

    «Србија Јача» ће формирати потпуно нову СДБ - ова иде у архиву  заједно са својим евиденцијама које ће као и сви остали моћи тамо да листају.

Иста права на стављање примедби или тражење опозива, грађани и локална самоуправа имаће за цело трајање мандата одређеног полицијског функционера, на било ком нивоу – ако грађани нису задовољни радом полиције, Министарство унутрашњих послова  ће извршити контролу и потом у сваком случају незакони-тости у раду, чињењем или нечињењем, полиције, предузети одговарајуће мере о којима ће грађани и локална самоуправа бити обавештени.
Скинуће се вео тајности над радом служби безбедности јер су се оне својом измишљеном тајновитошћу измакле испод сваке контроле и отпочеле да контролишу оне који би по закону требало да врше контролу над њиховим радом. И тако од 1944.г. до дана данашњег!!

Министарство унутрашњих послова, Владе у сенци «Србије Јача», ставља на увид јавности све своје програме по ресорима, укључивши и планирани Програм рада полиције на елиминисању организованог криминала, користећи се постојећим законским могућностима, као покушај да се држава Србија спаси од економске пропасти после које је свака друга врста пропасти очекивана.
      Тај Програм је од децембра 2010.г. постављен на Интернет.

   Србија којом ће управљати «Србија Јача» неће запошљавати већи број     полицајаца - има их сасвим довољно. У време Ј.Б.Тита у Србији и обе покрајине  било је мање од 20.000 укупно запослених, а безбедност је била на врло високом нивоу – сада их има дупло више и увек се тражи пријем нових, јер се на места министара унутрашњих послова постављају лица која или не знају да раде тај посао или су им унапред везане руке.
 Полицајаца има довољно, треба их правилно распоредити и омогућити им да раде свој посао.
Наравно, полиција под командом «Србија Јача» неће само у Новом Београду одвојити 120 полицајаца за обезбеђење руководилаца различитих нивоа и њихових породица-обезбеђење ће имати они којима је то законом одређено а таште и родбина министара ће бити безбедна колико су безбедни и сви остали грађани Србије.
Полиција Србије ће имати неопходну опрему и све друго што јој треба за нормалан рад – држава којој треба полиција то мора и да обезбеди, а нека своје потребе поново прегледа и одлучи се.
Нека држава види колико је оправдано мењати лична документа грађана, регистарске таблице и друго што много кошта уз истовремено мизерне плате полицајаца и лошу опрему какву данас не користи ниједна полиција Европе!

Стављање Србије (без Косова и Метохије) на тзв. белу «Шенген листу» Србија је платила 120 милиона Евра у готову уз сталне притиске и очекивања да Србија  КиМ призна као независну државу. Биометријски пасоши су тражени само за Србе, остало су «наши стручњаци» за различите бизнисе учинили својом вољом и под изговором да нам требају нове регистарске таблице, саобраћајне дозволе и др. И то такве да се мора ангажовати страна фирма да то уреди поред врло квалитетног Завода за израду новчаница који је некада радио новац и документа за пријатељске земље из Покрета Несврстаних. Сада се опрема морала купити од Енглеске, без икаквог јавног огласа под изговором да је то тајна, а тајна се састојала само у начинима и сумама плаћања, Словенци су дизјанирали пасоше и великим, намерно изазва-ним, гужвама око замене пасоша, афера око тог најскупњег тендера српске полиције се забашурила.
«Србија Јача» наводи и упозорава да ће се и та ствар прегледати, од Душана Михајловића до садашњег министра унутрашњих послова. Истине ради и поуке да се то никоме не исплати.
Јер Србија је продала Нафтну индустрију за само 400 милиона Евра а за овај бизнис Душана Михајловића утрошено је најмање 120 милона тих истих евра! Па колико Србији треба индустријских гиганата да би се само по документима приближила Европи? И имамо ли ми у томе било коју своју рачуницу или интерес или смо кренули, забасали, али се не враћамо, не стајемо да се распитамо, гурамо у пропаст! И још се тиме хвалимо. Ко се не боји Бога, све му је дозвољено!

«Србија Јача» ће измирити полицију и грађане после 65 година мржње, тако што ће полиција бринути о укупној безбедности грађана, она ће их и кажњавати али и упозоравати, опомињати, настојећи да сви грађани схвате да се прописи морају поштовати због укупне безбедности, а не само због казни које се могу изрицати.
Полиција неће испитивати кандидате за возаче! Па зар се у овој држави не верује свакој школи и факултету кроз уважавање њихових диплома док се ауто-школама ово веровање не подразумева, јер су наводно корумпиране. А нема корупције у овом сегменту а да у њој не учествују полицајци.
У бившој СФРЈ – Тадашња Република Словенија, је још 1975.г., ауто школама у целости препустила обуку и испитивање  кандидата за возаче било које категорије, а полиција је само издавала возачке дозволе на основу документа ауто-школе!

Србија би и сада да све стави под контролу полиције. Дубоки су корени неповерења власти у свој народ и како би народ на то узвратио? Исто тако-неверовањем држави. Држава у коју не верује народ не може да опстане!

Некадашњи Премијер Владе Републике Србије, др Зоран Ђинђић, имао је идеју да и Хитна медицинска помоћ буде у саставу полиције, веровао полицији чији су га припадници и убили, а он им био непосредни шеф - издвојио их из МУП-а, и они се отргли контроли.
После тога се из МУП-а  издвојила Служба државне безбедности, чији је сада шеф енергични Председник Владе, господин Цветковић Мирко, па је вероватно она под тврђом контролом него у време Зорана Ђинђића! То ваљда сви у Србији и виде и осећају.

Полиција ће бринути о државним интересима и законитости а не о страначким интересима јер су странке на власти променљиве, а Србија је једна!

                          Др Драгољуб Татомировић

 __________________________
«Србија Јача»
Иницијативни Одбор за оснивање политичке организације
(припрема за регистрацију политичке организације)
Координатор припрема за формирање
 Министраства унутрашњих послова Републике Србије
 «Влада у сенци»

 

 Министарство унутрашњих послова

 Конкурс за избор

Полицијских руководилаца


Београд, 25.12.2010.г.

Аутор ® 20/97 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог и криминалиста
-А.Г.А. Криминалистичка школа Београд
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 11 3175-371 ; Моб.тел. 060-3-175-371
www.krimskola.rs; E-mail: administracija@krimskola.rs
Број  720/10, Дана 25.12.20010.г.

Б е о г р а д


 «Србија Јача» – Влада у сенци

 Министарства унутрашњих послова

 Републике Србије «Владе у сенци»

Координатор припрема за формирање МУП-а

Др Драгољуб Татомировић
Нехруова 131/28
11070 Нови Београд

 


расписује

Конкурс за избор


1.       Окружни Начелник полиције - по један у сваком седишту Округа у Србији, осим округа на привремено окупираном подручју Косова и Метохије, један у Новом Пазару, један у Инђији, један у Прибоју, један у Лозници, један у Неготину, један у Прешеву, два у Новом Саду, два у Нишу и пет у Београду (три у градским општинама; један за Обреновац, Лазаревац и Барајево и један за Сопот, Младеновац и Гроцку);
     2.  Општински  Начелник полиције - по један у свакој општини у Србији укључивши и оне које су истовремено и седиште Округа као и општине Нови Пазар, Инђија, Прибој, Лозница, Неготин и Прешево;
3.  Помоћник Окружног Начелника полиције (под 1 у овом конкурсу), по четири у сваком наведеном месту;
4.       Помоћник Општинског Начелника полиције (под 2 у овом Конкурсу) по четири у сваком наведеном месту;

 Услови:  Под 1 ВСС, под 2, 3 и 4  ВСС/ВШС, друштвеног смера, предност:  Полицијска академија Београд, ВШУП Земун, завршен Државни Правни  факултет у Београду, Нишу, или Новом Саду (Одељења искључена) и завршени криминалистички курсеви или и завршена  и Приватна Криминалистичка школа А.Г.А. Београд, ФПН Београд, ФОН Београд, приправник без искуства или са одговарајућим искуством у Криминалистичкој полицији, или у својству Истражног судије или Јавног тужиоца или њихових стручних сарадника, или у  новинарству, рођен или одрастао на подручју округа, односно општине, односно београдске приградске општине за чијег представника се пријављује,  поседовање услова за рад у свом простору, без потребе пријема странака, старости 27 - 45 година. 
У обзир долазе и активни полицајци који испуњавају услове да по доласку «Србије Јача» на власт буду постављени на одговарајућа радна места у полицији.
Плата:  Волонтерски рад у статусу «на дохват руке» – без заснивања радног односа до освајања власти, односно уласка «Србија Јача» у власт и формирање Управа полиције, када ће бити распоређени на руководеће функције у полицији Србије, или на друга радна места од интереса за «Србију Јача».

      5.  Један административни радник у централи у Београду за унос података и друге административне послове.
Услови: ВШС, познавање основних програма рада на компјутеру, педантност и искуство на пословима документалисте у полицији (Аналитика, Статистика), новинским кућама или у писарницама државних органа, добро познавање руског, немaчког или енглеског језика, непушач, старости  25-40 година, женско.
Плата:  Волонтерски рад у седишту «Србија Јача» до уласка у у власт када ће бити распоређен на одговарајуће радно месту у МУП Србије, или на друга радна места од интереса за «Србију Јача».

4.   Секретарица у Централи Бироа  у Београду.
Услови и плата:  Као под 5.  непушач, женско.

  1. Један Пословни секретар - аналитичар у централи у Београду.
       Услови:  ВСС друштвеног смера, предност: Полицијска академија Београд, ВШУП Земун и завршен Државни Правни  факултет у Београду, Нишу и Новом Саду (Одељења искључена) са искуством у полицији или наведени факултети и завршени криминалистички курсеви или завршена Приватна Криминалистичка школа А.Г.А. Београд, ФПН Београд, ФОН Београд, способност координирања рада свих Окружних и Општинских Начелника полиције, сигурност у доношењу одлука, доношење закључака на основу анализе података, способност лаке, писане и усмене, комуникације, са политичким и  пословним партнерима и државним органима, добро знање руског, немачког или енглеског језика и служење компјутером.  Предност искуству у Криминалистичкој полицији или у другим  државним органима на нивоу Републике или у новинарству - у озбиљним новинама на месту уредника.      

   6.Једног новинара-експерта за информисање, у централи у Београду, са ВСС,  добрим знањем руског, немачког или енглеског језика,  способног да самостално припрема (праћењем стране и домаћа штампе, познатих светских листова, РТв станица или станица одређених интересантних земаља и на друге начине),  припрема материјал за Билтен странке, припрема материјал за одговарајућа ресорна министарства Владе у сенци, води и у свему реализује радио емисије у трајању 1-1,5 час један-два пута недељно или и чешће ако то збивања захтевају, у области безбедности, економије, политичких и економских збивања у свету и њиховом одразу на наше прилике, способност сачињавања одговарајућих прогноза или ангажовања лица које такве прогнозе могу да дају – једном речју, новинар експерт који ће од ових емисија направити  култне емисије које ће бити незаобилазне у оквиру опште информисаности у Србији. Овакав новинар експерт има право да као свог помоћника ангажује организатора-волонтера по свом избору, уз спремност да новинар-експерт за садржај радио емисије коју реализује и садржину Билтена странке има одговорност главног и одговорног уредника у складу са законским прописима.
Услови: Да може да одговори наведеним захтевима, непушач, старост 35-50 година
Плата: Волонтирање са накнадом свих реалних трошкова, до доласка «Србија Јача» на/у власт кад ће бити распоређен на    одговарајуће радно место у МУП-у Србије или РТС.

7.   Једног новинара - експерта за самостално припремање Тв емисија које ће се реализовати један-два пута недељно у трајању од 1-1,5 час, којим ће се покрити економска, политичка и безбедносна питања у свету и Србији, са  сопственим коментарима или коментарима лица која ће бити гости у емисији из одређене области, са спремношћу да се прихвати одговорност главног и одговорног уредника за садржај емисија које реализује, у складу са законским прописима.  Овај новинар ће имати могућности да са својим, посебно плаћеним, помоћницима прави емисије о иностраним догађањима на лицу места, те да користи све што је неопходно за аутентично сведочење о ономе чиме се емисија бави.
       Услови и плата: Као под 6.

  8.   Једног новинара-искусног и познатог уредника, експерта са реномеом-волонтера који ће добијати накнаду свих реалних трошкова, са добрим знањем руског, немачког или енглеског језика, који ће са своја два помоћника (технички уредник и новинар) и графичким дизајнером «Србије Јача», сачињавати повремене или месечне билтене странке у којима ће се користити подаци добијени од целокупне организационе мреже странке и новинара који за странку  реализују  Радио и Тв емисије, као и на основу уобичајених начина информисања новинара.
       Услови и  плата: Као под 6.

   9.  Један школовани графички дизајнер-волонтер у Централи Бироа у Београду, за послове графичког дизајна у укупној делатности и маркетингу Бироа.
Услови:  Искуство, радови, презентација могућности, старост од 30-45 година, непушач, мушкарац.
Плата:     Као под 6.

10.  По један судски тумач/преводилац за руски, немачки и енглески језик-волонтер,  ВСС, старости 30-55 година, непушач, оба пола. Рад у просторијама странке у Београду  када је то потребно, или у свом простору када није неопходан рад у просторијама странке.
Услови и плата: Као под 6,  без заснивања радног односа.
      
11.   Један руководилац Службе обезбеђења просторија «Србије Јача» и лица и објеката од интереса за странку, у Београду.

Услови: ВСС - ВШУП Земун и потом завршен Државни Правни факултет у Београду, Нишу и Новом Саду (Одељења искључена), Полицијска академија Београд, и одговарајући полицијски курсеви или и завршена и Приватна криминалистичка школа А.Г.А Београд, искуство у полицији - у Криминалистичкој служби или у на одговарајућим пословима у Управи полиције, добро знање руског, немачког или енглеског језика и знање рада на компјутеру, са најмањом службеном оценом «истиче се», да из службе није избачен због извршеног кривичног дела  или одбијања одласка на рад на Косово и Метохију, мушкарац, непушач, старости 35-50 година.
Плата: као под 6.

12.  20 агената обезбеђења, од чега пет женског пола, за рад у Централи странке  у Београду и објектима од интереса за странку, са обавезом повременог вршења послова обезбеђења на целој територији Србије и територијама других држава.

Услови: ВШС/ССС – ВШУП Земун, СШУП Сремска Каменица, Средња стручна школа «Димитрије Давидовић» Земун – смер Техничар обезбеђења, одговарајуће искуство у полицији, или другим службама обезбеђења, добро знање руског, немачког или енглеског језика, возачка дозвола «Б» категорије,  знање одговарајућих борилачких вештина и гађања из личног и пешадијског наоружања, или преузимање обавезе да се исте савладају у кратком року, да нема сметњи да ради под оружјем, да није кажњаван за умишљајна кривична дела и  тешке прекршаје против ЈРМ, да има најмању службену оцену «Истиче се», да није избачен из полиције или друге службе обезбеђења због извршеног кривичног дела или одбијања да ради на Косову и Метохији, да није конфликтна личност, да је смиреност њихова видљива особина, непушачи,  старости 28-45 година.
Плата: Као под 6.

13.  Један возач Министра полиције «Владе у сенци», непушач, мушкарац са искуством од мин. 100.000 превежених км., «Б» категорија, без казни за теже саобраћајне прекршаје или саобраћајне удесе, без одузимања возачке дозволе по било ком основу, смирен, здрав, да не пије алкохол, да не користи било која опојна средства, да није радознао, да је дискретан.
      
         Услови и плата: Као под 6


Општи услови за радна места од 1 до 13:

Поузданост и лојалност у сваком погледу, да прође теренске провере за рад и личност, да поседује општу здравствену радну способност, без порока или схватања који га у негативној конотацији обележавају у средини у којој живи и ради, да није осуђиван за умишљајна кривична дела и теже прекршаје против ЈРМ, да  сада није  члан било које политичке организације, да је  само држављанин Србије, да нема сметњи да добије пасош нити  сметњи да путује у било коју страну државу да је способан и спреман да ради у променљивим тимовима на свом подручју или подручју другог Округа или Општине, да није био припадник паравојних и других оружаних јединица које нису биле под командом Војске или ТО-е, да није био и да сада није  у радном или сарадничком односу у било којој тзв. НВО, ВБА (Војне службе безбедности), БИА-и (Раније:УДБА, СДБ; РДБ), СИД-у (Обавештајна служба МИП-а), страним амбасадама или страним службама безбедности или информисања или у другим фирмама које се баве прикупљањем и обрадом информација, да зна или да научи да се служи компјутером и да успешно савлада специјалистичку обуку коју ће Министарство организовати. (Оквирно за врсту обуке види: www.krimskola.rs)

Сва наведена лица треба да буду спремна да поред послова за које се припремају у време формирања страначке инфраструктуре буду представници странке-руководећи кадар на нивоу Округа, Општине, МЗ, да раде на промоцији циљева «Србије Јача», да привлаче чланове који испуњавају критеријуме за чланство у странци, да прикупљају, чувају и рукују прикупљеним новчаним средствима и да са њима поступају у складу са Статутом странке, да својом имовином гарантују за свој рад и евентуалне штете које из тога проистекну.
Чланови волонтери на местима руководилаца на нивоу Округа и општине плаћају годишњу чланарину од 100 Евра, они на нивоу МЗ плаћају 50 Евра а чланови без руководеће функције плаћају годишњу чланарину од 30 Евра.
Сви ови чланови се сматрају оснивачима странке, добијају Оснивачку Повељу и права која из тога проистичу.

Странка «Србија Јача» намерава да на овај начин прикупи довољно средства да може самостално да функционише, како би несметано могла да спроводи свој Програм рада.

Пријаве доставити препорученом поштом на горе наведену адресу у року од десет дана, без доставе било којих докумената или њихових копија – исте ће кандидати показати када буду позвани на разговор.
У пријави навести личне податке и податке којим се аргументује испуњавање наведених услова за избор кандидата, адресу и контакт телефон и доставити једну новију фотографију  величине као за пасош и једну фотографију целе фигуре кандидата уз навођење података о висини и тежини.
Пријаву писати руком.

Евентуална питања на 060-3-175-371 од 12-14ч.
                                                                                             

Координатор припрем за формирање Министарства
унутрашњих послова «Владе у сенци»
Др Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминологОбјавити на Интернет сајту «Србија Јача».

У свим дневним листовима објавити кратко обавештење о Интернет адреси сајта  странке и о постављењу овог Конкурса.

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta