Specijalna obuka za kd zaštitu


Програм за обуку за Контрадиверзиону 
заштиту у Приватној безбедности-Диплома аутора Програма обуке-

Давних осамдесетих година, по први пут је у тадашњој Југославији оформљена мешовита група слушалаца Првог Контрадиверзионог курса, од полицајаца и официра тадашње ЈНА, која је по ауторском програму Пуковника Јована-Јова Поповића, човека од највишег могућег поверења дугогодишњег владара Југославије, за три месеца савладала све оно што се до тада знало само у Посебним Лабораторијама ССУП-а, које су између осталог, међу првима у свету експериментисале са израдом експлозива од свакодневних материја у широкој употреби, налажењу начина заштите од таквих експлозива, конструкцији посебних Рендген уређаја, и употреби различитих техничких и других средства за контролу у смислу контрадиверзионе заштите – у каснијим деценијама се обука те групе, и неколико група после тога, показала као врло оправданом из разлога који су нам свима познати.

Та делатност КД заштите се дуго одржавала као делатност полиције и војске и служби обезбеђења у државним органима.
Промена друштвеног система, приватизација, нагла и целовита промена начина живота, морала, и уопште схватања, неминовно је то било, довеле су до стања у којем се и законском регулативом све већи број послова безбедности пребацује на професионалне фирме из делокруга недржавне-приватне безбедности, па самим тим се осећа и потреба да се постојећим специјалностима обуке у мојој А.Г.А. Криминалистичкој школи придода и ова, коју слободно можемо назвати Специјалном обуком за КД заштиту која ће у себи садржати део обуке за приватне детективе, део обуке за агенте обезбеђења и телохранитеље и сама по себи ће се изродити у нову, уско специјализовану, делатност неопходну приватним предузећима, политичким странкама, резиденцијама, страним представништвима, угоститељским објектима, на местима одржавања јавних скупова (митинга, демонстрација, прослава) и спортских или забавних манифестација које су као такве погодне за диверзионе нападе и угрожавања.

Држава је за себе, по Закону о приватној безбедности резервисала обуку радника служби обезбеђења као и приватних детектива – за сада то не функционише, све тече по старом и нема никаквих назнака да ће се то ново у блиском будућем времену реализовати.

Обука за специјалисте КД заштите није ни предвиђена у оквиру тих закона, те се као лице са ЛИЦЕНЦОМ добијеном непосредно из руку пуковника Јова Поповића, ненумерисана, незаведена, без заглавља, оверена печатом ССУП-а и његовим потписом, препоручујем за овај вид обуке за раднике служби обезбеђења, за оне који намеравају да пружају такве услуге, односно за обуку и организовање КД заштите за објекте или манифестације који би могли бити угрожени диверзијама или нападима осталим опасним средствима или предметима.

Програм се реализује за шест радних дана од по пет школских часова, са потребним бројем часова за сваки сегмент обуке, са практичним примерима покушаја диверзија и њеног спречавања, те уз остала знања радника служби обезбеђења ствара се могућност веће сигурности у објектима над којим се примењује ова КД заштита.

Само руковање КД средствима и обука рада на њима обезбеђује сваки испоручилац такве опреме (Метал детектори, минодетектори, детектори експлозива, контрадиверзиона врата, траке за КД преглед и др.)

На ову обуку могу рачунати само лица која нису осуђивана за умишљајна кривична дела или теже нарушавање ЈРМ (Јавни ред и мир), јер у руке добијају знања која се не смеју злоупотребити, а могла би.
Кандидати за обуку могу бити лица оба пола, са најмање средњом стручном спремом,  који прођу тест подобности за похађање ове обуке који спроводи аутор овог Програма .

Обука се изводи за групе од најмање 10 кандидата, у просторијама фирми у којим су кандидати запослени или у просторијама ове школе, или на другим погодним местима којим располажу кандидати који се обучавају у Београду и целој Србији.
Обука се може реализовати и за само једно лице или њих неколико, уз услов да се плати цена као за минимални број од 10 слушалаца.

Цена обуке:

*За Београд ..............300 Евра/дин/кандидат
*За остатак Србије...350 Евра/дин/кандидат

У цену је урачуната целовита обука, одговарајућа литература (коју је написао аутор овог Програма), практично поступање у превентивном делу рада и у оквиру репресије, која подразумева поступке после проналажења средства којим би се могла угрозити безбедност лица у објектима који се штите КД мерама, сарадња са државном полицијом и остало што би омогућило да слушалац добије диплому од аутора Програма.


Сви слушаоци после завршеног курса полажу писмени и усмени део испита, показују конкретна поступања у раду и добијају одговарајућу диплому за рад у Србији и иностранству, по основу овог ауторског програма  који савладавају.

Напомињем да се потреба за овим послом у све већој мери осећа у Србији, али и у свим  европским државама, Русији и осталом делу света, те је ово прилика за непосредно ангажовање појединаца за стицање знања која су тражена.

Напомена: Аутор се захваљује дами-бизнисмену, која је данас у 9,00 ч. тражила информацију о могућности обуке за КД заштиту њених радника - нашла ме је неспремног, потом сам осмислио програм и ставио га на увид свим читаоцима ЗБ. Била је и за овако нешто потребна иницијална каписла. Хвала јој! 
Драгољуб 

Аутор Програма и извођач наставе:
Др Драгољуб Татомировић,
Доктор права и криминолог,
Виши криминалистички инспектор у пензији

Постављено 23.7.2014.г. у 21,00 ч.

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta