Mafija kao slika mogućnosti


Мафија као слика могућности

-Мртве идеје живих предводника-


*Држава чији грађани не сматрају да је штета да она 
пропадне-неће бити сачувана, без обзира на планове 
оних који руководе том државом.

*Не може се остварити ниједан план нити идеја вршилаца 
власти једне државе без да тај план и та идеја буде 
прихваћена од већине грађана те државе у проценту 
од минимално 2/3.

*Држава у којој претежну реч имају деца и жене, 
неминовно ће запасти у хаос.

(Аутор)


*Предводник

-Може се одредити али се не може прописати његов углед и ауторитет;

-Аторитет без знања и особина које су уобичајене за предводника је увек лажни ауторитет;

-Ауторитет се заснива на знању, поседовању и коришћењу свих претпостављеноих особина предводника;

-Углед и ауторитет се не могу прописати, наредити или насилно створити за треће лице.

*Идеја

-Мртва је свака идеја ако је њено спровођење дато у руке предводнику који не испуњава критеријуме за предводника;

-Смрт или успех неке идеје  најављује се планом за њено спровођење;

-Онај који не види крајњи резултат и начин доласка до жељеног резултата преко плана који нуди или који му је дат на реализацију, прави је убица идеје;

-Будући резултат рада по основу једне идеје види се већ при избору онога који је предводник и избору оних који ће бринути о појединим сегментима плана за спровођење идеје;

-Нема остварења плана у оквиру спровођења у живот једне идеје, ако се не верује оним којим се поверава спровођење појединих делова тог плана, ако они нису способни за ту улогу, а посебно ако не могу да буду предводници у очима оних којима ће бити надређени.


*Мафија

-Мафија је интересно повезана групација људи, састављена од припадника једног народа или њених држављана, представља најпрецизнију слику могућности тог народа и државе чији су држављани;

-Мафија коју не предводе стручни, образовани и они са несумњивим ауторитетом стеченом на знању, образовању и поштењу исказаном у оквиру делатности за коју одговарају и није права мафија и осуђена је на брзу пропаст;

-Мафија коју предводе несумњиво стручни, образовани и принципијелни предводници оствариће сваку замисао, ма она представљала и најтеже злочине;

-Вођа неке мафијашке групе је слика народа и државе из које потиче;

-Озбиљност вође мафијашке групе је слика односа власти и народа, слика идеје коју прокламује таква власт, али и слика напредовања или пропасти државе са таквом влашћу;

-Могућности стварања мафије у једном народу или држави говори о менталном  стању тог народа и дужини опстанка државе у којој се таква мафија ствара.

*Шиптарска мафија

-На челу мафијашких група је несумњиви ауторитет који се наметнуо у оквиру прилике која му је дата, било од стране вишег шефа у самој мафији или од представника неке државе која је иницирала стварање мафије, и каснији надзор, која свој ауторитет чува на све могуће начине, увек и водећи рачуна да је он и припадник малог дела свог народа који делатношћу коју обавља у свом интересу служи и општим интересима  свог народа, стално бринући о основама критеријуме вере којој припада, свестан у шта се упустио и спреман да трпи због тога, у знању да ако одступи од познатих му правила остаје без свега што је стекао, укључив у тај губитак и своју ужу и ширу породицу, због чега се таква мафија дуго одржава, стално регрутујући њене припаднике по основу родбинских или проверених познаничких веза и уобичајених провера, које досежу по неколико генерација предака онога који се проверава;

Овако организована мафија је моћна, практично неуништива, јер се стално самообнавља и модернизује у сваком сегменту своје делатности. Она је у једној држави моћна онолико колико је слаб народ и власт државе у којој делују.


*Кинеска мафија

-Заснована на посебној филозофији живљења, обичајима и менталном склопу њених припадника, функционише као добро организована војска са свим уобичајеним   нивоима командовања и извршавања наређења, са припадницима који су свесни да им је живот без подршке организације којој припадају апсолутно безвредан, те се у случајевима било какве опасности радије излажу сопственој смрти него предаји, која повлачи неминовну издају, и која у даљем следу догађаја доводи до смрти свих чланова породице и брисање из сећања народа којем  припадају, те представља врло успешну мафијашку организацију.


*Западњачке мафије

-Оне и не постоје у класичном  смислу, изузимајући криминалне групације, које се не могу подвести под мафијашке групе, будући да је на западу све оно што чине мафије састављене од припадника других народа из њихових држава или из западњачке државе, подређено легалним шпекулантским пословима заснованим на правилима која је прописала држава у којој се одвија делатност.  
О свакој мафијашкој делатности на западу  брину надлежне државне или парадржавне службе, па је на овај начин обезбеђено држање под контролом свих профитабилних послова мафија, састављених од чланова који потичу из   мање бројних народа и малих држава, односно омогућава контролу над сваком групацијом која ради извесне послове за извесне мафије.

Запад преко мафијашких структура у једној држави или чланова мафијашких група у иностранству, непосредно руководе збивањима у држави из које су припадници тих група.

Основа контроле сваке мафије је контрола стицања и трошења новца. 
Новац је и алат и оружје, он је средство контроле и утицаја – показао се као моћно оружје којем се ретко ко успева супротставити.

Из озбиљности којом се приступа организовању мафијашких група састављених од припадника једног народа или грађана једне државе, на очигледан начин се оглашава колико се уважава та држава, тај народ и оне структуре које се на различите начине постављају на власт у једној држави, кроз легалну подршку партијама које врше власт у једној држави, преко сестринских партија којим је запад покривен у целости, или преко легалних европских и америчких државних органа.

Може с рећи да нема потребе за стварањем неке специфичне западне мафије, јер су сви нелегални послови који се приписују мафији или мафија на њих претендује, уоквирени законским прописима или се они обављају под коришћењем правних празнина које сугеришу да је дозвољено све што није забрањено.

Подмићивање оних који су корисни у трговини сопственим утицајем,  у многим  државама се подводи под кривично дело, на западу су то легално плаћени лобисти, који су у јединој обавези да на приходе које остваре на тај начин плате држави прописане порезе!

Насилничке наоружане недржавне структуре су законима забрањене у већини држава света – на западу  се оне организују као услужне службе безбедности у оквиру међународних асоцијација или правих услужних корпорација које се шире на сваку интересантну територију, које наоружава држава у којој је седиште такве корпорације, али наступају под значком услужне фирме приватне безбедности, којом приликом се од неке државе у којој се ангажује таква војна или полицијска  сила наплаћују услуге по комерцијалним условима, а држава увек има аргументе о својој неумешаности у неке догађаје.

Присуствујемо времену у којем се војска и специјалне полицијске снаге трансформишу у недржавну безбедност и силу, времену у којем ратују фирме за пружање војних и безбедносних услуга, како би се ауторитет, част и поштовање извесних правних принципа, на лажан начин, и даље уважавало.


*Руска мафија

-Састављена од најобразованијих кадрова који су се у једном историјском тренутку определили да своја знања користе за стварање профита у оквиру законитих послова широм света, коришћењем рупа у закону једне државе, односно коришћењем слабости вршилаца власти у некој држави, по основу података који се о њима прикупљају на све доступне и многе недоступне, специфичне, начине;

-Руском мафијом руководе стручњаци за поједине области, поступајући по познатим организационим шемама у оквиру рада, укључив у шему рада и поступања у случајевима контаката са полицијама и судовима неке државе;

-Ово је мафија о којој се јавно не говори, јавност о њој зна врло мало, јер су критеријуми за избор припадника и нижих руководилаца такви да то омогућавају – рад у потпуној анонимности или уз сва потребна покрића да се бави уобичајеним профитабилним пословима.


*Србска мафија

-Не постоји циганска мафија! Због менталитета Цигана. Цигани су се легитимисали својом одредницом према Србима са «Браћо, Срби, Роми (Цигани) су уз вас!»
Два различита народа са многи истоветних менталних особина, па се често помисли да је у питању један народ са два имена.

-Србска мафија не постоји! Постоји мит о њеном постојању који се заснива и брани кроз новинарску обраду делатности мале групе криминалаца у протеклих 40 година који су увек ангажовани као уобичајена нелегална подршка одређеним државним структурама.

У питању је исфорсирана прича о постојању мафије. Та прича је потребна као оправдање за сва зла која се Србији догађају – од политике до цркве!

Србија је сувише мала по територији и броју становника, са менталитетом њених грађана који је апсолутна брана, да се у њој може живети и радити, а да то буде тајна! У Србији и нема тајни.

У Србији полиција има безброј добровољних помоћника од којих се нетражено и бесплатно могу добити информације о сваком њеном грађанину, ма на каквој он функцији био, јер је свако од некуда! 
Свако се негде родио и одрастао. И у том смислу  сваки онај који је успео у Србији или било где, не рачуна тај свој успех у било какав успех, ако то није показао код куће - тамо где је рођен, успех се рачуна само ако је показан међу онима који нису успели. А тада: Они који нису успели, о оном који је успео, знају све!

-Када се упореди наводни шеф нарко мафије из Србије, са шефовима правих мафија у свету или окружењу, види се да Србија нема мафију, да су ментални критеријуми Срба такви да се са њима не може никакав озбиљан илегалан посао обавити, виде се интелектуални капацитети тих шефова и не могу се ни по чему поредити са стварним члановима неких страних мафија.

У Србији се за мафијашке вође признају они који су у својом селима започели криминалну каријеру крађама сувог меса из пушница – гладни, сиромашни, намучени, фрустрирани, необразовани, са малим коефицијентом памети, који када се нађу затрпани новцем на веома видљив начин пројектују своју некадашњу муку, бежећи од глади и сиромаштва, организују свој живот у свему супротан од онога који су некад водили - претеривање је потврда ових њихових покушаја да се уздигну изнад онога што им је трајно запечаћено - сиромаштво и непримећивање у било ком погледу у време одрастања!

И исти такви, сада у полицијама, у политици, у привреди, у уметности, покушавају да лече своје муке и фрустрације, дружећи се са криминалцима који су успели и постали познати и пожељни - као другови, пријатељи, кумови, љубавници, са крајњим циљем да се део колача успелих криминалаца откине од њих, за оне који немају муда ни да буду криминалци, али имају муда, због своје глупости и грамзивости, коју им ја правдам фрустрацијама из детињства, да буду министри, државни секретари, специјални саветници, начелници у полицијама..... па безмудићи на значајним местима завиде правим, мада у Србији увек ситним, криминалцима, не презајући да са својих угледних функција тајно буду и криминалци – што у својој суштини и јесу - све се тресући од страха на помисао шта ће бити када се једног дана почне сагледавати ко су они у суштини.

Мафија у једној држави је и мера могућности те државе за неки озбиљни договор и организацију - у Србији не постоји права мафија, али су овој која је глуми резултати изванредни!

Овај страх је онај млин који  је немилосрдно самлео, до непостојања, морал и достојанство оних који су се бавили криминалом из политике, па тако уштројени и без достојанства, пристају да у свакој расподели власти буду и крпе  и отирачи свакоме ко им омогући опстанак на било ком нивоу власти - заправо свакоме ко им омогући останак на слободи за још неко време, мада су они у својој суштини прави затвореници, мали уплашени мишеви са маском лавова!

Они, мали уплашени мишеви себе, храбрећи се да то нису, јавно називају лавовима!! 
Али само они – сви остали их сматрају мишевима, али их сви када од тога имају интерес третирају као лавове – јер је Србија препуна мишева, лавови не станују у Србији, а ако је неки и преостао, он се од на хиљаду мишијих насеобина и не види,  а ако би се некако искобељао и хтео да као лав заведе неки ред, за помоћнике може да узме само мишеве, мале, жуте, сиве, жуте са уздужном пругом..... такве су и разлике код Срба – мишева!  

У Србији сваки криминалац сања тренутак у којем ће постати тзв. «Заштићени сведок» – тада задобија углед, ауторитет, тада добија понуде за нелегалне бизнисе, тада је у сталном легалном контакту са судским и полицијским властима, и тада је он заправо у позицији да приступи градњи своје мафијашке инфраструктуре, али  му она не треба, све послове илегалне природе почиње да обавља легално, постаје бизнисмен, угледник и он заправо у Србији и нема могућности да буд прави мафијаш. Али, тако га називају они који га не осуђују, већ му завиде!

Србија је победила у Првом Светском рату много већу силу од себе јер је тадашњи краљ Петар Карађорђевић који је  лично са својим синовима био у рову на фронту који се љуљао - за команданте имао војводу Мишића, Степановића, Путника, а ови опет за команданте пукова и дивизија официре – лавове, који су смели да изнесу своја мишљења, предлоге, да критикују планове у чијој реализацији су имали одређену улогу и тако оформљени направили преокрет, пораз претворили у победу која се завршила скакањем страшних «јунака» - Аустријанаца-Немаца, Маџара и Хрвата, који су четири године клали и вешали по Србији, пробадали труднице бајонетима кроз мало нерођено дете у стомаку - у Дрину и Саву у Мачви, бежећи у Аустроугарску. Завршавали у Мачви у којој су започели своје страшне злочине!

Досадашњи министар полиције  Србије, за свог специјалног саветника за безбедност, годинама је држао човека са завршеним аутолимарским занатом – ја сам у једном наслову на овом блогу под «Саветник» наговестио да ће такав министар завршити у затвору или изгубити своју празну главу!

Такав министар је себи дозвољавао невиђене глупости, од певања по кафанама до учешћа у интервјуима у којим наспрам њега седе тзв. новинарке у кратким сукњама, без гаћа, са ногама које се прекрштају па он засија очима као пубертетлија и потом то користи у своју политичку промоцију! Ваљда са «Ето, видите ја нисам педер!»
Као да су педери највећа штета Србије!

Сада ће тог министра пребацити на спољне послове – сада ће нас он, пошто је средио унутрашње послове у Србији, бити задужен за спољашње послове - сада ће он моћи да пева страним министрима када им оде у државничке посете, а на унутрашњим пословима, тако се говори, овог министра-певача ће заменити доктор економских наука, докторант са Мегатренд универзитета из Београда,  који је радио на продају рачунарске опреме у више приватних фирми!

Полицијом ће руководити продавац рачунарске опреме, стар 38 година, близак пријатељ Александра Вучића!
Кадар са Универзитета познатог доктора  Миће Јовановића, не може да омане!  

Сада ће нам се догодити да се наш актуелни «Краљ Петар» – као садашњи командант фронта за спас Србије - ослони на некога који му је одан и симпатичан, али који је ЛАИК!
Вучић је сагласан да ЛАИК стане на чело полиције, коју би требало претрести по сваком питању, укључив у то и налажење начина за обезбеђење новца за њено нормално функционисање, али и ЛАИК је сагласан да са својом стручном спремом и старошћу (рођен 1976.г.)  заузме ту позицију!!
Прогноза: Пашће држава са оваквом кадровском политиком! Без да улазим у детаље, има овде више од 500 наслова на ту тему и  у свему су повезани!

Ако, а изгледа да хоће, свим ЛАИЦИМА у власти буде руководио, непосредно се мешајућу у послове које им даје у задатак, а који они не умеју да раде, такође неко који није стручњак за било шта, већ је стручњак опште праксе, од било каквог плана и програма који се нуди Србији неће бити ништа!

Улазимо у стање једног од могућих ситуација из наслова на овом блогу «Сценарија за довођење Србије у ред» – стање никоме неће ићи у прилог, осим Организацији која се спрема да НЕНАСИЛНО узме власт када се она буде ваљала улицама, широм Србије! 

Наши Врањанци, често све кажу у само једној реченици:
«Вино се не досипује - жена се не дојебује!»

Лаици ће упропастити све, не што желе, него што се баве њима непознатим пословима – а жене се не дојебују, мора се све изнова!
(Поклон чланак за све читаоце, поводом данашњег дана посвећеном нашем Живом Распетом Богу, Исусу Христу - Ристи Сарабејцу, као најновији наслов на блогу Команда-540) 18.4.2014.г. Драгољуб- 
http://www.komanda-540.blogspot.com/2014/04/rusija-kao-ogledalo-srbsko.html
Бог са нама – Пристани Боже!

Драгољуб
Написано и постављено, 
на Велики Четвртак, 17.4.2014.г. у 13,30 ч.

2 comments:

Анониман,  27. април 2014. 18:38  

Čitajući internet izdanje jednih naših novina u kojima je glavna vest današnje skupštinsko zasedanje, nisam mogao a da ne obratim pažnju na veliki broj komentara kojima se upućuju reči hvale i podrške trenutnome vodji i njegovom planu za "spas". A koga mi to hvalimo i podržavamo? Ove nove/stare vodje sa pratećim osobljem, koji, kao i njihovi prethodnici vekovima unazad, rade protiv sopstvenog naroda i države za račun tudjih interesa i za nešto sopstvene materijalne koristi koja im na kraju, kada odrade posao, presedne? Ove koji koriste sve moguće psihološke načine kako bi u svakom trenutku imali potreban broj pristalica? Blago njima sve dok mogu sa nama kao vajar sa komadom gline!
Daće Bog, neće još dugo!
Goran Lapčević

SRBija Tanja Stanisic 2. мај 2014. 19:24  

Ovaj tekst opisuje stanje tacno onakvim kakvo i jeste, niko ne radi svoj posao, na svim bitnim radnim mestima se nalaze laici i onda nije ni cudo sto smo u situaciji kakvoj jesmo. Bog stiti pravdu, Bog istinu zna i on ce sigurno presuditi pravedno i prema zaslugama; pa kako je ko radio...tako ce i proci.

Srbija Tanja Stanisic

Izvinite zbog latinicnog pisma, opravdano je.

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta