Sam svoj detektiv!


Сам свој детектив!

-Програм за личну криминалистичку обуку
«Сам свој детектив»-


Веза: Програми А.Г.А. Криминалистичке школе на страници «Златног Билтена» под називом 
«А.Г.А. Криминалистичка школа 
и други наслови на тој страници.

После 23 године бројано од почетне, 1990.г. која је у целости била преломна за све промене које су нам се догодиле од тада до ове, 2014.г. која поприма све одлике године у којој ће држава предузети низ мера како би контролу над збивањима у свим друштвеним делатностима вратила на године које су претходиле доласку С. Милошевића на власт, на године у којим се сматрало нормалном тотална контрола над грађанима у целој некадашњој Југославији, што ће рећи и у Србији, у којој су била седишта републичких, покрајинских и савезних полицијских служби, седиште неприкосновеног Савеза комуниста и масовне организације Народног Фронта, преименованог у Социјалистички Савез радног народа Југославије са филијалама у републикама и покрајинама.

И ми који смо одрастали у таквом систему тоталне контроле радосно смо дочекали и прихватили све што је нудио и обећавао С. Милошевић – и не само ми у Србији, то се свидело и свим  осталим републикама па до распада државе и није било тешко доћи.
Она се почела распадати 1989.г., 1991.г. се почеле одвајати поједине републике, да би се тај процес окончао тек пре неколико година одласком у светлу независност Црне горе, и уз оружану побуну и рат са НАТО пактом и отцепљење Косова и Метохије....

На све смо пристајали, млади су мислили да се неће вратити уређење у којем су тек рођени, мислили су да Србија иде путем стварне демократизације, од које се одустало одмах по обарању С. Милошевића са власти - на власт су дошле странке са префиксом «демократска» у свом имену, али су систематски настојали да правним прописима омогуће контролу из времена друга им Тита и његових тајних и јавних служби.

Од доласка Милошевића на власт па до краја 2013.г. у Србији су биле могуће приватне услуге које задиру у поље некакве безбедности, некаквог информисања које личи на информисање које практикују полиције, примењивала су се и нека помоћна техничка средства у оквиру прикупљања информација.
Информације су се наручивале за новац.
Информације су постале роба која се тражи, а када се нешто тражи онда се налази довољно оних који ту робу нуде.
Почела је трговина информацијама, употреба информација као оружја и полиције су добиле озбиљну конкуренцију у свом делокругу рада у који некада нико није могао ни да привири, почеле се паралелне истраге приватних детектива у оквиру најлакших кривичних дела, али и у вези кријумчарења опасних роба - дроге и оружја, убистава, разбојништава, телесних повреда, уцена..... када су у свим комбинацијама учествовали и они који су на неки начин били некада или су и сада везани за државне полиције...... запретила је опасност да се у многим случајевима раскринка нерад, несавестан или нестручан рад полиције, злоупотребе државних органа, када би се дефинитивно и стварно морао реформисати и сегмент државних полиција.
Ово посебно што се новим Законом о кривичном поступку, после 10 година од његовог доношења, у живот увела Тужилачка истрага са могућношћу одбране окривљеног да води формалне паралелне истраге које имају званично признати статус истраге коју сагледава судија који сагледава и доказе које је прибавила тужилачка страна.

Ступање на снагу одредби у успостављању Тужилачких истрага била је преливна кап да се под контролу ставе сви они који би од сада били ангажовани на страни одбране окривљених, у својству приватних детектива које ангажују браниоци окривљених, или окривљени, непосредно стварајући свој тим адвоката и приватних детектива.

Да је остало као до сада, да су приватни детективи били предузетници у делокругу права и криминалистике, који би одговарали за свој рад ономе ко их ангажује, полиције које раде за тужилачку страну не би имале могућност контроле тих ПАРАЛЕЛНИХ истрага  па би резултати рада полиције били упоређивани са радом приватних криминалиста.

Новим Законом о детективској делатности (Сл. Гласник РС 104/2013) отклоњена је ова опасност, опасност да страна одбране окривљеног ради самостално, тајно, да одговара само адвокату, или и непосредно окривљеном, који ангажује приватног детектива, тако што је успостављена законска контрола полиције над радом сваког приватног детектива –полиција врши одабир лица која ће бити приватни детективи кроз тзв. безбедносну проверу (исто као да се запошљава у државном органу која увек подразумева и лојалност одређеном систему и одређеној партији која врши власт), полиција непосредно врши обуку будућих приватних кандидата, полиција издаје свечане дипломе приватног детектива, полиција има право непрекидног увида у рад приватног детектива и полиција је та која у сваком тренутку може одузети дозволу за рад приватног детектива, што ће рећи новодонетим Законом о детективској делатности и Законом о приватној безбедности, приватни детективи и службеници фирми које пружају услуге обезбеђења  постају помоћне јединице полиције које се самостално опремају, финансирају, зарађују новац, плаћају порезе у буџете и раде под сталним надзором полиција! 

У Србији више није  могуће ангажовати приватног детектива који би радио само за онога који га ангажује и плаћа, а да то не буде познато полицији – од уговора који је сачињен са лицем којем се пружа услуга, до резултата рада приватног детектива - па су полицији посредно доступни сви тајни подаци - личне, породичне и пословне природе због којих се ангажује и плаћа приватни детектив.

Сваки грађанин, као физичко лице или као привредник, или као потенцијални привредник, може доћи у ситуацију да му је потребна стручна помоћ приватног детектива – криминалистичка, графолошка, информативна, аналитичка.... и ако се узме у обзир Закон о детективској делатности, постави се питање шта радити а да се заштите сопствени интереси и испоштују законске одредбе које се штите строгим казнама и не треба бити у сумњи да ће се те казнене одредбе користити као оруђе за задобијање лојалности приватних детектива.


У конкретној законској и практичној стварност
 у Србији, могуће је:

1. Користити непосредно све легално доступне информације које по законским прописима дају државни органи (АПР, судови, банке, Геодетска управа, полиција);

2. Непосредно вршити прикупљање одговарајућих информација или за то ангажовати поуздано лице, за приватне или пословне потребе, са или без сачињавања уговора, а ако се сачињава уговор није допуштено навођење ангажовања за рад на пословима који се сматрају детективским, па треба навести неку од маркетиншких услуга уобичајених за обраду неког простора као потенцијалног тржишта, или лица као потенцијалног сарадника;

3.  У оквиру правних лица у којем имате одговарајући интерес или позицију, за прикупљање информације не ангажујте приватне детективе са којим морате да сачините уговор који контролише полиција, као што после тога има увид у то шта вас то занима, већ ангажујте некога из своје или нечије туђе фирме, који може да вам обави посао за који би сте ангажовали приватног детектива.
Садашњи Предлог Закона о раду предвиђа могућност ангажовање радника неке туђе фирме за повремени и привремени рад – тада је он ваш радник, или изнајмљен за неки посао а обавља оно због чега га ангажујете.

4. Непосредно се оспособите за минимум послова због којих постоји државна полиција и приватни детективи – неопходна криминалистичка, безбедносна, графолошка и психолошка знања, основи о опојним дрогама, о крађама, провалама, одливу информација, прислушкивању комуникација, изради и коришћењу шифри, тајност комуникација, чини сваког поједица, у приватним или пословним поступцима, сигурнијим и безбеднијим, јер је знање оно што свакоме пружа самопоуздање, искључује потребу ангажовања других лица и искључује потребу ризика.

Наравно, за једног архитекту, инжењера, компјутер стручњака, лекара, трговца, власника неке производне фирме, агенције за пружање неких услуга, ово би се чинило као посебан терет, и јесте то терет јер се на сва уобичајен знања придодају и нека специфична, нека знања на основу којих полицајци и приватни детективи зарађују за живот, ситуација је таква, моје животно, радно и стручно искуство чини ме сигурним да вам нудим опцију самоспособљавања за ситуације када се задире у сегмент рада полиција или приватних детектива, мој Програм обуке «Сам свој детектив» намењен је физичким лицима, привредницима, родитељима, супружницима, љубавнцима, оним који су у озбиљним везама али би да још нешто провере, онима који имају много пријатеља и кумова па би да тај број сведу на нормалан, тај програм обуке за личне потребе стављам вам на увид, уз напомену да сам и сам у два-три наврата анагажовао веб мајстора који ми је дао минимум знања да могу да се служим компјутером и на овај начин вам се обраћам - наравно то сам платио као његово стручно и педагошко знање:

1. дан - 3 часа:
-Увод у право;
-Кривично право;
-Кривични закон;
-Закон о кривичном поступку
-Тужилачка истрага и истрага одбране окривљеног;
-Криминалистика тактика, методика и техника;

2. дан - 2 часа:
-Анализа садржаја-легални извори, закључивање;
-Психологија извршилаца кривичних дела;
-Психологија у комуникацији са људима;
-Увиђај, трагови, фиксирање и презентовање;
-Основи графологије-примена, вежба на примерима;

3. дан - 2 часа:
-Фалсификовање докумената и новца, техничке и оперативне провере;
-Опојне дроге, врсте, злоупотребе, препознавање, откривање;
-Административне и теренске провере одређених чињеница;
-Криминалистичка психологија;
-Израда извештаја о запажањима у контакту са конкретним лицем;
-Криминалистички интервју.

4. дан - 2 часа:
-Успостављање информативне мреже;
-Одабир припадника мреже, комуникација, провера лојалности;
-Шифре у комуникацији - израда и коришћење;
-Достава посебно поверљивих докумената и предмета;
-Контрадиверзиона заштита - основе познавања и детекција.

5. дан - 2 часа:
-Обезбеђење возила, личности, простора;
-План безбедности, маршрута кретања, возила, људи, опрема;
-Консултације, одговори на питања, сугестије за конкретне ситуације,


Укупно 11 школских часова од по 45 минута са паузама од 10-15 минута између часова.

*Предавања у просторијама Школе, или у просторијама заинтересованих слушалаца, на подручју Србије.
*Обука се изводи за најмање  пет слушалаца а највише за седам, уз могућност да се цео Програм изведе и за само једног слушаоца, уз услов да се плати за најмање пет и да се надокнаде реални додатни трошкови,  ако се предавања изводе ван Београда.
*У цену се урачунава уобичајена криминалистичка и графолошка литература која се користи за обуку приватних детектива и графолога, као и део литературе из Програма за ресоцијализацију,

Цена: 
*За Београд, у просторијама Школе или у просторијама слушалаца = 90 Швајцарских Франака/Дин/Слушалац;
*За друга места у Србији, у просторијама слушалаца = 90 Швајцарских франака/Дин/Слушалац + реални трошкови путовања путничким возилом и боравка у месту извођења обуке 

Пријаве на  zlatnibilten@gmail.com

Др Драгољуб Татомировић,
Доктор права - криминолог и графолог профилиста


Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta