A.G.A. KRIMŠKOLA-KONKURSА.Г.А. Кримшкола - Конкурс

-Могућност стицања обавештајних и 
противтерористичких знања и стицање 
статуса Представника школе-


® 20/97 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог и криминалиста
А.Г.А. Криминалистичка школа Београд
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
www.zlatnibilten.blogspot.com * E-mailzlatnibilten@gmail.com


Расписује КОНКУРС
за избор по једног Представника школе у следећим градовима и државама:
I

1.      Аустрија – Беч;
2.      Немачка – Минхен;
3.      Француска – Париз;
4.      САД – Чикаго;
5.      Канада – Торонто;
6.      Аустралија – град са највећим бројем Срба 
7.      Србија: Нови Сад, Крагујевац, Ниш, 
                     Београд, Приштина и Кос. Митровица

А.Г.А. Криминалистичка школа ове године обележава 23 године свог постојања и рада, и свим изабраним кандидатима биће издато Овлашћење за представљање и заступање школе као ово које се даје у прилогу, како би се представници могли оријентисати и уочити и своје интересе у оквиру сопственог ангажовања:
  ____________________________

Аутор ® 24/03 и ® 20/97 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог и криминалиста
-А.Г.А. Криминалистичка школа Београд и
Кабинет за графологију и профајлерство-
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 11 3175-371;  014-265-120;  Моб.тел. 060-3-175-371
www.zlatnibilten.blogsot.comE-mailzlatnibilten@gmail.com
Број 676/07 Дана 20.7.2012.г.

Б е о г р а дAutor Programa obuke, osnivač i vlasnik A.G.A. Krimnalističke škole Beograd, dr Dragoljub Tatomirović, svojim potpisom i pečatom škole, overava i izdaje sledeće

O V L A Š Ć E NJ E

Ovlašćujem gospodina Rašiti Januza, od oca Rašita, r. 10.2.1955.g. u s. Oslare, Opština Bujanovac, sa adresom: Oslare, 17520 Bujanovac, penzionisanog kriminalističkog inspektora MUP Republike Srbije, da u ime autora Programa obuke i škole preduzima sve potrebne marketinške i druge mere vezane za upis kandidata za obuku po gore navedenom Programu, za privatne detektive-kriminaliste i agente obezbeđenja, kao i prodaju drugih usluga koje pruža autor Programa, na području opštine Bujanovac i drugim područjima, uz prethodni dogovor sa autorom Programa obuke, u svemu prema cenama objavljenim na Internet sajtu škole, uvećanim za namirenje neophodnih uvećanih troškova obuke van Beograda gde je sedište Škole.

U okviru prodaje usluga obuke, g. Rašiti je dužan da se pridržava propisanih kriterijuma škole koji se tiču odbijanja upisa u školu svih lica koja su osuđivana za umišljajna krivična dela ili teže narušavanje javnog reda i mira.

Ovo ovlašćenje  sadrži i pravo  neposrednog upisivanja kandidata, kojom prilikom kandidat, ako je u pitanju dopisna metoda obuke, popunjava Prijavni list, odmah dobija komplet za obuku, vrši uplatu predviđenog iznosa naknade, a zastupnik Rašiti Januz, prosleđuje Upisne prijave autoru, prosleđuje rešene testove i uzvratno, uručuje svršenim polaznicima obuke, odgovarajuće diplome.


Ovo ovlašćenje ima važnost do 31.122013.g. i po potrebi se može produžiti.


                                                                                                 Ovlašćenje izdao
                                                                                          Dr Dragoljub Tatomirović


Napomena:

Gopodin Rašiti je uz ovo ovlašćenje dobio jedan komplet za obuku, radi pokazivanja kandidatima prilikom upisa, uzorak diplome koju dobijaju kandidati koji uspešno reše testove, udžbenik za obuku grafologa «Rukopis – slika duše» i više prospekata i vizit karti koji se odnose na rad škole.
________________________


Цена обуке за кандидате ван Србије:

*600 ШФ, од чега представник добија по 150 ШФ за првих девет кандидата а за десетог кандидата целокупна сума која се наплати (600 ШФ) припада представнику школе, који у оквиру 10 кандидата остварује зараду од 32,5%.

Поштански трошкови слања литературе и израђене дипломе ка кандидату иду на терет школе, а трошкови слања административног материјала од кандидата ка школи падају на терет представника школе.

Цена обуке за кандидате из Србије, са Косовом и Метохијом:

*300 ШФ, од чега кандидату припада по 50 ШФ за првих девет кандидата и 300 ШФ за десетог кандидата са осталим условима као за иностранство.

Сви кандидати за представника подносе своју Пријави на мејл адресу школе.
Детаљи о програму обуке и све остало од значаја за доношење одлуке за пријаву налази се на Златном Билтену под А.Г.А. Криминалистичка школа, па се кандидати упућују на упознавање са детаљима.

Пријаве доставити до 20.9.2013.г.

 II

Конкурс за упис по 20 кандидата за обуку на специјалистичком курсу за 
Пословну-обавештајну службу и 
обавештајну противтерористичку делатност

*20 кандидата за наставу на србском језику;
*20 кандидата за обуку на енглеском језику, са симултаним превођењем.

Настава се изводи у Београду, са погодностима боравка и исхране у хостелу европског квалитета и ценама које су коректне и веома прихватљиве:

Време обуке: Октобар, новембар и децембар 2013. са могућношћу да се у сваком од ова три месеца организује настава за по две групе.

Оријентациони Програм обуке  налази се у наслову А.Г.А. Криминалистичка школа под Обука за припаднике Пословно - обавештајне службе (http://zlatnibilten.blogspot.com/p/blog-page_2728.htmlкоји је припремљен као Општа понуда за презентацију државним органима, великим компанијама, политичким странкама или и бизнисменима који имају интереса за овакав вид обуке.

Могуће је Програм обуке прилагодити конкретним потребама група кандидата из одређених држава, као нпр.: Спречавање албанског или муслиманског тероризма; спречавање тероризма који се одвија под заштитом одређених центара моћи; спречавање тероризма одређених етно група, коришћење класичних криминалних група као логистике за терористичке организације, разјашњење могућих начина елиминисања терористичких група имајући у виду постојећи шаблон организације од којег се ретком одступа, и др.

На Конкурс се могу пријавити кандидати из Србије без албанског дела САП Косово и Метохија, Републике Српске и из свих страних држава, осим чланица НАТО савеза које су учествовале у рату са Србијом 1999.г., директно или индиректно, као и држава које су признале као независну државу, насилно отцепљени део Србије, Косово и Метохију.

На конкурс се не могу пријавити чланови организација које су на списку СБ УН као терористичке или криминалне.

На конкурс се не могу пријавити ни један од оних наводних 8.000 колико их је у Србији који раде за стране обавештајне службе или њихове прикривене помоћне организације, што ће тврдити својим писаним изјавама и одговарајућим другим обезбеђењима да они нису у тој групи делатника.  

На конкурс се не могу пријавити припадници било које безбедносне структуре или полиције у Србији, нити њихови сарадници и информатори, према којим којим ће такође бити  коришћени посебни алати за онемогућавање присуствовања обуци.

Програм обуке је јаван, курс се јавно одржава, али је он намењен само кандидатима који буду примљени и који на овај начин, за свој новац, стичу специфична знања која није могуће стећи мимо постојећих обавештајних система, мада су сва доступна у одговарајућој стручној литератури, осим искуства аутора програма обуке

*Цена обуке за кандидате из иностранства:

-2.400 ШФ, без трошкова смештаја и исхране;
Обука траје 60 часова у 10 дана са потребом доласка једног дана раније и останка једног дана касније због израде и уручења диплома.

Цена обуке за кандидате из Србије:

-600 ШФ, без трошкова смештаја и исхране.

Услови које треба да испуњавају кандидати:

Минимално Виша стручна спрема, неосуђиваност за умишљајна кривична дела и тешке нарушавања јавног реда и мира и неприпадање организацијам које су овде набројане као организације чијим члановима се не пружа обука ове врсте, знање србског или енглеског језика, или и неког другог, ако је у питању група из неке конкретне државе у којој се не говори ни србски ни енглески, када се предавање одржава на језику чланова те групе.

Програм обуке и остали детаљи:

Пријаве доставити до 20.9.2013.г.

Оснивач А.Г.А Криминалистичке школе
Др Драгољуб Татомировић

Доктор права – криминолог и криминалистаПостављено 05.8.2013.г. у 15,00 ч

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta