"Srbija Jača"-sadžaj Elaborata o osnivanju, Osnivačke Povelje i Program stranke


«Србија Јача»  Садржај, Оснивачка Повеља и
Програм «Србија Јача»

Спремљено и преуређено за Вука Јеремића, мојом одлуком и под претпоставком да ће се он прикључити нечему новом и аутентичном-Он, Вук Јеремић, са овим нема никакве везе-ово сам урадио по основу права које сваки грађанин има у односу на јавне личности, у уверењу да му неће шкодити у каријере, већ напротив!
 А ако се јави, када ово прочита, тим боље!

Др Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог

Пословно-обавештајна служба Београд

Нехруова 131/28, 11070 Нови Београд
E-mail: administracija@krimskola.rs
Teл. 011-3-175-371; 060-3-175-371
Broj 329/2011
Дана 13.01.2011. г.
Б е о г р а д

«Србија Јача»
Политичка странка у оснивању


*Елаборат о оправданости оснивања са припадајућим документима                                                                                         Страна
1-     Повеља о оснивању странке.....................................................1
2-     Повеља Члану-Оснивачу...........................................................3
3-     Програм странке-предлог.........................................................4
4-     Почетак и начин стварања инфраструктуре странке............15
-Објашњење..............................................................................21
-Министарство унутрашњих послова......................................23
-Конкурс за руководиоце МУП-а.........................................27/28
5.      Кроки тема за брзу кампању...................................................33
6.      Програм за сузбијање организованог криминала.................43
7.      Кроки редоследа мера у кампањи-наступи у јавности.........52
8.     Формирање сектора за информисање....................................54
9.     Упоредна анализа Вук Јеремић:остали као конкуренција.....55
10.Референце др Драгољуба Татомировића................................58

(Прилагођено за странку коју би водио Вук Јеремић, ако
смогне снаге да изађе из кола у којем се налази)

*09.3.2011: Није смогао снаге, остао и чека, није он за ово!
*19.3.2011.г. одлучио сам да га чекам још извесно време, пре него што га дефинитивно скинем са списка потенцијалних кандидата!
______________________________________________
Бог са нама!-Пристани Боже!
Како право радили тако нам Бог дао!

Покретачки одбор за оснивање политичке странке «Србија Јача» и то:
___________________________________
  ___________________________________  
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

На дан______________  у  ___________________

Уздајући се у Бога и Исуса Христа, као Помоћнике који никада не издаје, у нади да ће странка коју намеравају да оснују успети да  спасе Србију од опаких страних и још опакијих унутрашњих разбојника и окупатора народне имовине и Државе, који су Србију у њен народ довели на саму ивице Бездана, из ког се никада не би вратили, ове 7.519.г. од настанка овог и оваквог света, односно 2011.г. п.Х. донесмо


Одлуку која се потврђује

П о в е љ о м

о оснивању политичке странке 
«Србија Јача»

На основу вере да ће сам Господ Бог и Исус Христ бити уз нас, ми горе наведени Покретачи оснивања странке «Србија Јача» изјављујемо да смо спремни,
ми који покрећемо оснивање, и свако од нас
ко се учлани у странку «Србија Јача» да изјавимо:
«Да како будемо говорили и радили да нас тако Бог и награди!»

Изјављујемо да ћемо колико можемо и знамо, колико будемо имали новца за ову намеру и колико Бог стане уз нас, по први пут од како су комунисти 1944.г. преузели власт у Србији, основати нашу, Србијанску, странку у коју ће се учлањивати сви они Србијанци којим је Србија отаџбина, који ћемо је самостално финансирати, надгледати, јачати и пазити да се не поквари и не пропадне.
Ми по први пут стварамо странку која је усмени и писмени договор и уговор, нас Оснивача-Задругара, јер ово чинимо да Србију уредимо да буде једна огромна «ЗаДруга» у којој ће сваки појединац и свака Србијанска породица наћи и сопствени интерес и интерес да «Србија-ЗаДруга» непрекидно јача и повећава број чланова.

Покретачки Одбор за оснивање политичке странке «Србија Јача» издаће Повељу о оснивању странке сваком примљеном члану, од почетка и навек, обележавајући је бројем и датумом учлањења у странку.

Сваки Члан-Покретач оснивања странке  и сваки Члан-Оснивач добиће Повељу о оснивању и назнаку својства у оснивању странке у којој ће се навести сума коју је члан приложио у новцу и количини пшенице на дан учлањења и иста има трајну вредност са правом исчлањења и повратком ½ суме која је уплаћена приликом пријема у странку.
Оснивачка Повеља је документ који се може преносити по правој линији наследства неограничено и побочно до петог колена.
Оснивачка Повеља која се издаје Члану-Оснивачу странке, јесте документ
којим њен власник остварује своја права која проистичу из чланства у странци,
односно на основу које извршава своје јавно обнародоване обавезе.


*Покретачи уплаћују у Фонд странке по 200-500 Евра (840-2.100 кг. Пшенице;

*Руководиоци-Оснивачи на нивоу Округа, уплаћују у 
Фонд странке по 100 Евра (420 кг. Пшенице);

*Руководиоци-Оснивачи на нивоу Општине уплаћују у Фонд странке по 50 Евра (210 кг. Пшенице);

*Руководиоци-оснивачи на нивоу Месне 
заједнице/Насељеног места уплаћују
по 30 Евра (126 кг. Пшенице);

*Чланови странке који нису руководиоци уплаћују
по 20 Евра (84 кг. Пшенице);

*Самостални предузетници, власници предузећа или других правних лица
уплаћују у Фонд странке 100 Евра (420 кг пшенице).

**Исказана чланарина важи за период од годину дана, када се странка оснива. После тога, повећањем броја чланова суме чланарине ће се умањивати до мере да је могу плаћати и они који се по имовини сматрају сиромашним грађанима, и о том смањењу ће се одлучивати сваке године у месецу децембру за наредну годину.
Чланарине се не могу увећавати у односу на ове прве износе неопходне
за оснивање странке, а Покретачи, по протоку прве године рада странке, уплаћују чланарину у износима који важе за остале чланове.

*Покретачки Одбор се обавезује, да документима странке по оснивању, на стално држање у резерви суме која потиче од прикупљене чланарине  из које ће се враћати ½ уплаћене чланарине оним члановима који се по протоку једне године исчлане из странке.
Покретачки одбор не очекује да број оних који ће се исчланити из странке, и изгубити права која се задобијају поседовањем Повеље о оснивању, бити већи од 5% те ће на основу тога, сигурности ради, држати у резервном фонду 10% од укупно прикупљене чланарине.

Препис ове Повеље о оснивању, уручује се се сваком новопримљеном члану уз Повељу о оснивању странке која се издаје члановима-оснивачима.
Уз Повељу Члану-Оснивачу, сваком новопримљеном члану уручује се примерак Програма рада странке и Статут, као предлози, који ће се усвојити на Оснивачкој Скупштини странке, на којој ће бити изабрани сви одговарајући страначки органи.

За  Покретачки одбор за оснивање Политичке странке «Србија Јача»

Др Драгољуб Татомировић

_______________________________________________
Бог са нама!-Пристани Боже!
Како право радили тако нам Бог дао!
  
На основу Покретачке одлуке, потврђене Повељом о оснивању странке «Србија Јача», од ______________, донете на састанку Покретачког Одбора у_________________________________


Покретачки одбор за оснивање
Политичке странке «Србија Јача» издаје ову


Повељу Члана-Оснивача

 Којом се потврђује да је власник ове Повеље Члана-Оснивача ____________________,  ЈМБГ _____________, испунио све прописане услове за учлањење у странку и овом приликом стекао својство _______________________________.

Примљени члан странке «Србија Јача» приликом пријема уплатио је годишњу чланарину прописану за својство које је, као члан, стекао, у износу____Евра/___кг. Пшенице, са правом да му се приликом исчлањења из странке и враћања ове Повеље Члана-Оснивача, врати ½  уплаћене чланарине.

 Ова Повеља је Уговор између свих чланова странке који је оснивају и у њој имају различита својства, који са једне стране потписује овлашћени члан Покретачког Одбора  а са друге новопримљени члан странке «Србије победе».

Повеља је преносива и има својство тапије.

*Члан који жели да своју Повељу са свим правима и обавезама пренесе на друго лице, у складу са Повељом о оснивању странке, дужан је да на полеђини ове Повеље својом руком напише  «Ја, __________________ власник ове Повеље, својом вољом ову Повељу преносим на _____________________________, који ми је сродник по правој/побочној линији, ___________ реда. Датум и потпис члана који Повељу преноси и потпис члана који приме Повељу.
О овом преносу обавестићу Општински одбор који ме води у чланству.                                                                  За Покретачки Одбор
                                      Др Драгољуб Татомировић  с.р.


Матични број члана:___________________
Окружни одбор        ___________________
Општински одбор    ___________________
Месни одбор            ___________________

Дана/датум__________________________
У месту      __________________________

˙______________________________________________________Београд, 30.10.2000.г./21.12.2010.г.

  
ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
"СРБИЈА ЈАЧА"
-Предлог Програма-


I
ОПШТА НАЧЕЛА

Политичка организација "Србија Јача" је странка домаћина  Србије,  радника  и свих  других  грађана  и  Србије,   спремних  да  својим  радом,  поштењем   и толеранцијом, припреми Србију за бољи и сигурнији живот свих њених грађана  у 21. веку, а у овом тренутку основни циљ је спас Србије од окупације оних који је воде у саму пропаст!

«Србија Јача» ће неговати све оно што је добро из наслеђа предака и  усвајати оно што није у супротности са српским обичајима, од  других  народа  и  држава, стално имајући у виду потребу напретка народа и државе.

Политика странке ће поред усвајања најбољих  начина  за  подизање  стандарда свих грађана, као један од главних  циљева,  сва  преузета  туђа  искуства,  у највећој могућој мери, прилагодити потребама домаћина Србије  уз  спремност  да им се помогне конкретно и у што краћем времену.

«Србија Јача» ће и у 21. веку развијати оно што  је  домаћине  Србије  чинило познатим и специфичним у протеклом времену - развијаће се дух доброг  домаћина, дух газде - поседника средстава за производњу,  дух  слободног  размишљања  и слободног говора, критике,  самокритике,  указивања  и  предлагања  и  измене свега што би ишло ка циљу побољшања у области на које се предлагање односи.
Политика «Србије Јача» биће политика утакмице домаћина Србије,  међусобно,  у утакмици са домаћинима других  суседних  подручја  Србије  и  целог  света,  са циљем да се домаћини Србије, захваљујући свом раду, знању  и  начину  живота учине узором правог српског домаћина - од сељака и приватних  предузетника  до радника у фабрикама и државним органима.

Странка ће као један од приоритетних задатака који  је  услов  за  реализовање свих делова Програма, реализовати  максиму  да  свим  пословима  у  привреди  и држави руководе компетентни људи. У реализовању овог задатка апсолутно ће  се као  препоручујуће  одлике  одбацити:  припадност  некој  политичкој   странци, регионални  и  сви  други  кључеви,  сервилност,  удвориштво,   корумпираност, непотизам, незаслужено или непоштено стечено богатство и све друго што  ниједан домаћин Србије не би желео да поседује неко њему близак и драг.

«Србија Јача» је странка организована првенствено  за  подручје  Србије,  али она неће ни у једном тренутку сметнути са  ума  да  је  Србија  матична  држава целокупном српском народном корпусу.

«Србија Јача» неће стајати и дивити се ни својој  ни  било  чијој  прошлости, она ће неговати сећања на ту прошлост, али ће  пуним  кораком  ићи  напред  на свим пољима, посебно на плану производње  здраве  хране.  Она  ће  знати  да будућност зависи од садашњости и томе ће прилагодити своје деловање.

Странка неће о прошлости државе Србије говорити као о  периодима  у  којима  су живели неки много бољи Срби од нас који сада живимо. И прошлост  и  садашњост сликаћемо правим бојама, критиковаћемо све што заслужује критику, да нам се  не понови оно што нам се догодило и у блиском  периоду  прошлости  -  да  се  више никада не понови да добар и вредан домаћин нема никакве зараде од свог рада, да обичан државни чиновник живи  боље  и  стекне  више  од  највре-днијег  сеоског домаћина.

Да нам се више никада не догоди да мајке домаћинских сељачких синова  желе  да им синови буду керамичари, армирачи или милицајци!
Нити да милицајци имају веће зараде од оних који их плаћају.

Странка не гаји илузије да ће  се  повратак  правим  вредностима  остварити  за кратко време, али први корак је почетак овог посла - и тај  први  корак  је  да домаћина Србије заступа домаћин у свим органима у којима се доносе закони  који га се тичу.

У први корак странка ће уврстити и учлањење у странку које  ће  се  заснивати на гаранције двојице чланова за трећег који  жели  да  постане  члан,  по  свим питањима који су од интереса за странку и остварење програмских циљева.  Она нема претензије да учлањује све грађане Србије, она нема претензије да се  бори за гласове  оних  који  не  одобравају  основна  програмска  начела,  она  неће учланити ниједног члана који по  својим  карактеристикама  сутра  не  би  могао постати одборник, посланик, судија, полицајац или којем се не би могло поверити управљање народном имовином. Странку занимају чланови – сељаци домаћини,  чланови  - газде, чланови - предузетници, чланови - лекари, чланови - правници, чланови  - научници, чланови без резервних домовина који своју судбину  и  судбину  својих потомака везују за Србију. Остали нека  се  учлањују  у  неке  од  многбројних других странака.

«Србија Јача» је странка елите - од сељака до  доктора  наука,  елитистичка, домаћинска странка Србије!

«Србија Јача» је свесна притиска којим ће Србија и даље  бити  излагана  од стране већих нација и држава и она ће на те притиске  одговарати  најпогоднијим средствима - сила ће бити крајња мера - дипломатијом, развојем  производње  и коришћу од јаке Србије коју могу имати и те нације и те државе. 

Боље речено, «Србија Јача» ће радити на стварању такве Србије која ће  бити од користи и другим народима, који ће хтети са  њом  да  сарађују,  размењују искуства и уопште буду у добром контакту.

II
ГРАНИЦЕ И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ

1. Границе државе

«Србија Јача» је свесна тренутка у којем живимо, догађаја који су учинили  да се територије на којима су живели Срби у претходним државама,  која  је  носила име Југославија, испразниле од Срба или отцепљењем припадају другим  државама и она неће никаквим устанцима настојати  да  припоји  те  територије  садашњој Србији. Она неће инсистирати ни на одржавању ни садашње везе Србије и Црне  Горе - посебно не силом или уценом. Ми сматрамо да су Црногорци Срби из Црне Горе  и тако смо их до сада гледали.
Али ми смо свесни да су у последњем попису становника  (1981.г.)  евидентирана само 19.407 Србина у Црној Гори наспрам 39.512  колико  их  је  евидентирано  у попису из 1971. године. Ако становници Црне Горе нису Срби или су Срби  али  се не сматрају Србима, или се стиде да буду Срби, ако су својом  независнoм  државом задовољни a  која би ушла у неку унију са Србијом, стојимо на становишту да Србија треба да  бира са ким ће и због чега у унију,  односно  да  у  унију  можемо  и  са  Америком, Немачком или Русијом, и тамо не живе само Срби, мада их има много више  него  у Црној Гори, а заједничке интересе би могли пронаћи.

«Србија Јача» је за чврсту позицију очувања садашње Србије са Војводином  и Косметом у њеном саставу уз спремност да се КОСМЕТ подели међу  народима  који на њему живе, уз уважавање одређених реалности на том подручју  са  којег  су се Срби иселили што силом што милом.

Странка је свесна да овакви компромиси наносе и штете али сматра  да  су  штете мање од оних које би Србија трпела живећи под опсадом  албанског  проблема  на Космету.
  
2. Државно уређење

«Србија  Јача»  ће  се  залагати  да  трајно  државно  уређење  Србије  буде вишестраначка парламентарна демократија са председником државе  на  челу,  који би имао умањена овлaшћења  у  односу  на  сада  важећа овлашћења  председника Србије. Највиша власт би припадала Скупштини Србије.

Председник Владе и Председник Србије извршавају одлуке Скупштине Србије.

Све законе  доноси Скупштина Србије. Скупштина бира председника  владе  а  народ посланике и председника Србије.

Власт се дели на законодавну, судску и извршну. Свака инстанца је независна  од свих и једино спроводи закон. Закон је једнак за све.

Територија државе Србије биће подељена на округе као и сада и на тим подручјима грађани остварују своја права и  извршавају своје обавезе.

Права националних  мањина  ускладиће се са одредбама  међународних  конвенција  о овим правима, а на бази реципроцитета.

«Србија Јача»  неће  давати  своје  сагласности  у  органима  у  којима  буде учествовала, на двојно држављанство да би избегла да становници  Србије  имају и другу, резервну домовину, као одступницу када Србији иде лоше, односно  да  у њој располажу свим правима за чије коришћење су  заслужни  они  без  резервне домовине који никада и нигде и не могу  да  оду.  Не  сматрамо  да  се  проблем избеглица решава двојним држављанством,  већ  давањем  српског  држављанства уз претходно одрицање држављанстава других држава.
«Србија Јача» ће настојати да се стање по овом питању разјасни  тако  што ће се сва лица која у овом тренутку поседују пасоше више земаља  изјаснити  који пасош им је  најмилији  -  ако  то  буде  наш,  одричу  се  страног  и  постају држављани Србије, ако буде страни, губе наше  држављанство,  постају  странци којима ћемо давати боравишне и радне дозволе у складу са нашим  могућностима  и потребама.

Пошто се Црна  Гора  осамостали  и  постала  посебни  међународни  субјект,  сви Црногорци који се определе за црногорско држављанство у Србији постају странци са правом боравка  и  рада  у  Србији,  према потребама Србије. Сматрамо ово оправданим, јер је  Србија пуна  Црногораца  или Срба из Црне Горе који  се  у  последњих  10  година  ниједном  нису  масовно окупили и матичним крајевима упутили јасну и гласну поруку о ономе што желе.  А оно што су до сада овде желели и имали, као странци свакако неће  моћи.  Србија ће запошљавати странце када запосли све домаће грађане.

У Србији се неће признати непостојећа  националност  «Југословен»  из  чега  ће бити неминовно да се више од 400.000  декларисаних  Југословена  на  територији Србије определе за нацију којој припадају.

Вршиоци судске и извршне власти не могу вршити ове  послове  на  подручју  исте општине/округа више од једног мандата. У  овом  периоду  становаће  у  државним становима.

Свим вршиоцима јавних функција извршиће се увид у  личну  и  другу  имовину  на почетку и на крају манадата и за свако увећање ове имовине њен  власник  мора дати одговарајуће образложење. Извештај о увиду у стање  имовине  прилаже  се уз службену биографију пре избора на нову дужност.
  
III
ЕКОНОМСКО УРЕЂЕЊЕ И ПРИВРЕДА

«Србија Јача» ће својим програмима производње, прераде и  извоза  хране,  те увоза недостајућих репро материјала  и  машина,  квалитетом   производа,  радом домаћина Србије чинити све да Србија постане  угледна  држава  за  окружење  и Европу у целини.

Странка ће се борити за усвајање нових технологија, осавремењавање старих  - проверених  и  апсолутно  еколошки  исправних,  ангажовањем  чланова  странке, научника у различитим областима.

Странка ће настојати да  подстиче  стварање  малих   приватних  газдинстава  - предузећа која ће у међусобној подели  рада  чинити  велике  системе  нерањиве испадањем једног малог предузећа из система, јер ће  исто  бити  лако  и  брзо замењено новим, а мала газдинства - предузећа ћи имати интерес  да  послују  у организованом систему производње, прераде, продаје и снабдевања за  сопствене потребе.

Велики  системи  састављени  од  великог  броја  малих  приватних  газдинстава - предузећа сарађиваће са великим државним  предузећима на бази интереса.

Приватна газдинства - предузећа увезана у велики  производни  систем   удруживаће  се  са  сличним  системима  у  иностранству,  размењивати  искуства,  знања  и технологије и  тиме  унапређивати  сопствене  интересе.  Овим  ће  се  избрисати разлике  између  индустријских радника и радника  у  пољопривредној  производњи што је један од основних предуслова  за  оживљавање  села  која  су  на  путу умирања.
  
IV
ИНДУСТРИЈА, ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО

«Србија  победе»,  свесна  да  је  Србија  сељачка земља,  са   многобројним гигантима у индустријској производњи који су засновани на  старим  и  прљавим технологијама  и  менталитетом  руског  колхоза, која мора  развијати  системе   за производњу и прераду здравих пољопривредних  производа.  Одговарајући маркетинг    ће омогућити да се здрава Србијанска храна и производи неких индустријских предузећа Србије, замењује за  производе  блискоисточних земаља и Русије. Наравно, трговаћемо и са свим другим када то имамо интерес.

Наменска војна индустрија ће се прилагодити сопственим  потребама  и  потребама познатих купаца да би се избегло  да  огроман  капитал  буде  упошљен  са  1/3 капацитета као што нам се  сада  догађа.  Многобројне  компоненете,  као  и  на Западу,  производиће  модерне  мале   радионице,   по   уговорима   са   војном индустријом.             

«Србија Јача» се залаже да се производи домаћина  Србије  продају  непосредно купцима, преко једне извозно-увозне фирме која ће настојати да  од  производње хране највећу корист имају сељаци, па та фирма и  на  крају  држава.  Не  може сељак да ради без профита нити му се за његове, јефтино откупљене,  производ може продавати скупа нафта и  вештачко  ђубриво,  такође  јефтино  набављено.
Није наш сељак за ову државу нечији туђи, он је тај који  је  подупире  и  она мора да га воли, пази и уважава - а то  ће  се  постићи  чистим  рачуницама  ко колико на чему зарађује.
  
V
ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ

«Србија Јача» ставља и кроз овај  програм  на  знање  свима  да  је  сељак војник у рату и да је он тај  који  у  миру  производи  за  оне  који  брину  о његовој укупној безбедности. Сељак је тај који плаћа и официра  и  војника  и полицајца. И зато они морају према њему имати респект и уважавање  као  према своме и увек и само се придржавати закона.

Не може држава да прописује колико јој треба полицајаца у једном округу  без  да пита грађане тог округа - домаћини Србије ће тражити да они  одреде  колико  им чувара безбедности треба, колика ће им  плата  бити,  у  каквим  колима  ће  се возити. Јер не може се допустити да  домаћин  Србије  вози  старог  ФИАТА  1300 старог 25-40 година, а да га кажњава полиција која се вози у ОПЕЛУ - не  све  док и тај који плаћа и опрема полицију не дође до ОПЕЛА.  Дотле  нека  се  полиција вози у новим домаћим колима.
  
VI
ШКОЛСТВО, КУЛТУРА  И РЕЛИГИЈА

Нове генерације ће се обучити за вештине  неопходне  у  наредном  веку.  Знања страних језика и знања из информатике се подразмевају.

Предмети од националног значаја ће се пречистити  од  трагова  ружне  прошлости оличеним у лажима и прилагодити садашњем стању државе и  нације.  Посебно  ће се преиспитати вредновање одређених личности из ближе историје.

Одећа, обућа, прибор и друга опрема за децу и ђаке биће ослобођена  сваког  пореза  уз настојање да јој цена буде приступачна за све  родитеље.  Предузећа  која  се баве овом производњом не могу због непостојања пореза ову робу  продавати  по ценама које обезбеђују екстра-профит. Ове фирме ће се ставити  под  одговарајући надзор чији ће резултат бити јавно публикован.

Образовањем,  кроз  одговарајућа  предавања стручњака,  биће  обухваћени  и земљорадници.
   
Странка ће за  своје  чланове  и  симпатизере  ангажовати  предаваче  -  чланове странке, стручњаке из различитих  области,  који  ће  кроз  предавања  давати савете упутства и објашњење везана за вештачка  ђубрива,  пестициде,  отпадне воде, хормонску исхрану и лечење стоке и  живине,  наводњавању,  транспорту, хигијени живљења и друго од интереса за домаћине  Србије,  настојећи  да  се ниво знања дигне на ниво који  ће  онемогућити  било  каква  изненађења  и  у наредном периоду.

Странка «Србија Јача» неће давати подршку никаквим новим правцима  у  култури којим  би се  брисао  идентитет  Србина,  шунду  или  секташким  «уметностима», настојећи да за све да ваљано објашњења кроз предавања стручних људи.
   
Религија је део слобода грађана и нико је ничим не може условљавати.  Наравно, ово се не односи на секте и нове квазирелигије које ће се законом, као  штетне, забрањивати.

Свештена лица су аутономна у свом раду али нису изузета од дејства закона за дела која се не тичу религије.

Странка ће  помагати  црквe свих признатих религија у Србији, у  складу  са  својим  могућностима,  потребама  и заслугама свештених лица за делатност коју спроводе, обичајима којих се држе  и угледу који имају у народу.

Црквe и држава су једно, ако би свака радила на  добробит  народа  и  државе  - буде ли тако, црквe ће бити помаганe на све могуће начине, не буде ли,  тражиће се отклањање недостатака који су уочени у животу цркве. То је наше право  јер је то наша црква и наша држава и ми ћемо у томе истрајати.

У Србији су заступљене све велике религије и све  велике  вере  -  странка  ће уважавати све јер су њени верници домаћини Србије,  који  чине  основу  њеног постојања.

Настојаће се успостављању хармоније ових религија јер им је некадашњи  корен исти - православни,  уз  посебно  неговање  православних  обичаја  јер  су   они резултат Светосавља које је  основа  новог  српства,  односно  оваквог  једног погледа на уређење државе.
  
VII
СПОЉНА ПОЛИТИКА

Странка ће се залагати за спољну политику која ће омогућити стварање чврстих економских веза са свим земљама света са којима Србија има интерес да сaрађује.

Србија се неће мешати у унутрашње ствари  других  земаља  нити  ће  дозволити мешање у своје у унутрашње ствари.

Србија ће неговати пријатељске односе са свим земљама које  то  искрено  желе без задњих намера, водећи рачуна о стварању  предуслова  за  дипломатско  или економско савезништво на међународном плану.

Србија ће неговати добросуседске односе са свим суседним државама  које  покажу узвратну  жељу.  Националне  мањине  ће  бити  мостови  сарадње,   на   бази реципроцитета.

Дипломатска служба се попуњава јавним конкурсима. Сваки дипломата вишег  ранга дужан је да при  подношењу  молбе  за  пријем  у  дипломатски  службу  поднесе писмени Елаборат  о  начинима  његовог  деловања  за  успостављања  бољих односа са земљом у коју би био упућен.

Биографија дипломате је јавна  и  свако  има  право  да  ставља  аргументоване примедбе и пружа уверљиве доказе који, после провере,  могу  бити  сметња  да неко буде примљен у дипломатску службу.
  
VIII
ПРЕДСЕДНИК  СРБИЈЕ

Странка  ће се залагати да на чело Србије никада више  не  дођу  људи  о  чијем националном, верском и породичном пореклу нема довољно  података  или  који су тајна.

На чело Србије не може доћи кандидат који није рођен у  Србији,  нити  кандидат који има резервну домовину, кандидати чије се порекло не  зна,  нити  кандидати којима бар три генерације не живе  у  Србији.  На  чело  Србије  не  може  доћи кандидат о којем  се  у  његовом  родном  месту  за  њега  не   могу   добити позитивне информације, у фирми позитивне радне препоруке и који не прихвата  да се сучељава са својим противницима у разговорима. На чело Србије не могу  доћи ни неваспитане силеџије без обзира на школску спрему,  коцкари,  пијанице  или лица са другим лошим навикама од којих би штету могла да има држава.

Уколико оваква Србија не може из редова својих држављана да нађе кандидата који испуњава све наведене критеријуме, могуће је на чело Државе поставити кандидата-странца, стручњака, који ће се препоручити својом биографијом и Планом рада у интересу Србије, по уговору који би се склопио са таквим странцем, који би био под уобичајеном контролом Скупштине.
Историја је потврдила да је  Швајцарац, Др Рудолф Арчибалд Рајс, био већи пријатељ Срба и Србије, него Никола Пашић и Краљ Александар Карађорђевић!

Странка неће дати подршку ни једном кандидату за  председника  Србије  који  је некрштен и који је атеиста.
  
IX
ОСТАЛО

Странка ће оформити све потребне органе за реализацију програмских задатака.

Посебно место ће заузети Сектор за информисање, пропаганду и безбедност,  који ће непосредно бринути и спровођењу свих програмских начела.
  
У Београду, 30.10.2000.г. у 15,50. ч

Др Драгољуб Татомировић
доктор права-криминалиста     


Напомена:

Уз овај Програм и дискусију са Трибине иде комплетан пројект организације страначке инфраструкуре са разрађеном методологијом рада сваког сегмента.

Ја лично нисам заинтересован за стварање политичке странке на основу које бих добио било какво место у било ком облику власти. Ја сам заинтересован да  реализујем свој пројект «Како овладати Србијом» само са Србима-патриотама и уз моје непосредно ангажовање.

Уколико постоје изгледни услови да се озбиљно приступи стварању странке-организације, спреман сам да поближе објасним пројект који нудим.

Београд, 24.8.2004. у 23,56 ч 
Д. Татомировић

Напомена 2:

Као што се види, ово је писано 30.10.2000.г., одмах после такозване Револуције ДОС-а, када је било јасно да ће нова власт залутати у много својих и још више туђих жеља. Нема потребе да се много што-шта мења. Отишла нам Црна гора, Косово нам отимају и траже од нас да се са тим сагласимо, каса је празна, једемо на влату, држава је прескупа, морамо направити победничку странку коју ће подржати највећи број Срба и свих других који живе у Србији.
                                                                                             Д.Татомировић


Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta