Utvrđivanje uzroka asocijalnog ponašanja

Инокосна правно-криминалистичка
и графолошка експертска канцеларија
               „Биро 710“
         Др Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминалиста и криминолог
11070 Нови Београд, Нехруова 131/28
____________________________________
www.zlatnibilten.blogspot.com  
Под:  http://zlatnibilten.blogspot.rs/p/blog-page.html
Телефони: 011-3-175-371;  060-3-175-371;  у летњем периоду и: 014-265-120
Текући рачун аутора Програма:

Текући рачун на име Драгољуб Татомировић
205-1001527535527-53
Обавештење за читаоце овог блога и њихове познанике:


У случајевима када поред класичних метода које примењују психолози и педагози или  дефектолози, донесете закључак да је вашем детету потребна и нека друга помоћ у смислу утврђивања узрока за њихову одлуку да се понашају на граници криминала, а не желите да идете преко државних институција из било којих разлога, „Биро 710“ вам стоји на располагању са криминолошком ауторском методом коју сам развио у току последњих 10 година, помоћу које се са високим процентом тачности утврђују узроци асоцијалног понашања и сугеришу начини за враћање у уобичајену колотечину, за децу од 12 година па до пунолетства;


Наравно, за ову  методу је потребан пристанак детета на сарадњу и тестирање
,  а ако се то не може обезбедити предлаже се тестирање родитеља чиме се, посредно,  утврђују узроци везани за понашање детета које се жели кориговати.

Ова метода подразумева:


*Разговор са родитељима којом приликом они дају потребне информације за сачињавање теста за њих или за дете и њих;


*Одређује се цена накнаде за ангажовање у конкретној ситуацији, и исплаћује 50% од те цене;


*После израде теста прилагођеног конкретној ситуацији заинтересовано лице бива обавештено и са њим се договара термин за тестирање;


*У уговореном термину се врши тестирање које траје око 50 минута;


*Изведени
Закључак се доставља заинтересованом лицу у времену од 3-5 дана, у писменој форми, на руке или путем поште, и уз усмена упутства која се тичу мера које треба предузети.
Пре тога заинтересовано лице исплаћује остатак уговорене суме на име пружене услуге;


Тестирање и контакти се обављају у канцеларији
„Бироа 710“ у Новом Београду.

За лица из иностранства
могуће је организовати тестирање телефоном, као и претходно упознавање са проблемом писменим путем (електронска пошта), остали услови су идентични, осим што се уплата у уговореном износу врши одједном, преко


WESTERN UNION
 

На име:
Татомировић Драгољуб, 
Нехруова 131, 
11070 Београд- Србија 


Контакти:
Електронска пошта и изузетно мобилни или фиксни телефон.


Оквирне
цене ове услуге: 60-150 Евра/дин, плативо на горе назначени рачун или у готову уз издавање признанице, односнo путем Vestern uniona.

Пружалац услуге:
Др Драгољуб Татомировић
Постављено 16.5.2016.г. у 16,04 ч.
___________________

Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta