Obaveštajne službe

Час ПРВИ ДАН ДРУГИ ДАН ТРЕЋИ ДАН ЧЕТВРТИ ДАН ПЕТИ ДАН
 

   1

-Увод у право
-Кривично право
-Кривични закон


-Криминалистика

-Увиђај
*Документовање, трагови, презентовање

-Фалсификовање докум. и новца
*Техничке и оперативне провере


-Психологија у комуникацији са људима

   2

-Закон о кривичном поступку

-Криминалистичка тактика и методика

-Трагање за несталим лицима

-Опојне дроге
*Врсте, злоупотреба, откривање


-Психологија у комуникацији са људима
  
   3

-Закон о кривичном поступку


-Криминалистичка техника

-Психологија извршилаца кривичних дела

-Графологија
*Примена и могућности

-Етика и естетика
  
   4       

-Консултације

-Анализа садржаја-закључивање, лег. извори
 

-Криминалистички интервју

-Посебне оперативне провере
*Теренске
*Административне


-Верске секте, НВО, стране обав. службе
  

   5

-Циљ који се жели постићи подношењем крив. пријаве
 

-Консултације

-Консултације

-Консултације

-Консултације
  
   6     

-Информисање и тражење сагласности од надређеног лица


-Крив. пријава - допуна са новим доказима

-Израда извештаја о предузетим мерама и резултату
-Израда извештаја о извршеним оперативним проверама и резултату -Извештај о запажањима у контакту са одређеним лицем
           
 
ЧАС ШЕСТИ ДАН СЕДМИ ДАН ОСМИ ДАН ДЕВЕТИ ДАН ДЕСЕТИ ДАН
 
    1
  

-Успостављање информативне структуре


-Убацивање агента у одређену средину

-Шифре у комуникацији

-Обезбеђење личности, возила и простора

-Полагање испита
- писмено
  
    2    

-Исто
*Одабир припа-дника

-Комуникација са убаченим агентом


-Израда шифри

-Исто

-Исто

    3
    
-Комуникација у оквиру информативне структуре -Контрола лојалности убаченог агента
-Коришћење шифри

-Исто

-Полагање испита усмено
   
    4
    
-Провера лоја-лности у инфо-рмативној стру-ктури
-Консултације
-Достава посебно поверљивих докумената
-Маршрута

-Исто
  
    5    

-Консултације

-Хипотетичко убацивање агента


-Консултације

-Консултације

-Исто

   6   

-Извештај на основу података информат. структуре


-Извештај о реализацији убацивања

-Хипотетичко достављање поверљивих докумената

-Израда плана обезбеђења

-Исто
           


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta