ОБУКА ЗА ГРАФОЛОГЕ И ПРОФАЈЛЕРЕ (ПРОФИЛИСТЕ)Обука за графологе и профајлере и примена


Програм предавања за графологе и профајлере у

А.Г.А. Криминалистичкој школи Београд

*Фонд часова - 84   (час од 45 минута)
*Радних дана. - 28   (два пута недељно по три часа)
*Цена - 600 €/din. плативо и у две рате по 300 Евра - на почетку обуке и приликом полагања испита. 
Ове цене важе за предавања у Србији. 

Цена обуке појединаца на даљину за Србију и стране државе увећава се на 1.200 Евра, такође, плативо у две рате, прва од 800 Евра приликом уписа на обуку и друга од 400 Евра приликом полагања испита. Кандидати из Србије плаћају или у еврима или у динарима, а кандидати из других држава у еврима или ако им неко плаћа из Србије и у динарима.

За предавања у другим државама ова цена се увећава за неопходне трошкове одлазака и боравака у страној држави, за најмање пет кандидата и обезбеђен адекватан простор за обуку (канцеларија, учиниоца, велика дневна соба у стану/кући) уз плаћену хотелску собу за предавача).
Косово и Метохија се не сматра страном државом.


(Плаћање у Србији у динарима,  по продајном курсу Народне Банке Србије за Евро на дан плаћања.
Плаћање у иностранству се врши у еврима.
)

___________________________________________


                            КАКО ПЛАТИТИ? 

Из Србије: 
Уплате на текући рачун преко банака и пошта. 
Текући рачун: 205900100880860098
На име : Драгољуб Татомировић

Из иностранства:
 
WESTERN UNION 
На име:
Татомировић Драгољуб, 

Нехруова 131, 
 11070 Београд- Србија 
_______________________________

*Услови за пријем кандидата:
 Висока или виша стручна 
спрема одговарајућег профила или и, евентуално, мада се не препоручује, и за кандидате са неодговарајућом вишом или високом школом, односно са ССС са   одговарајућим  предиспозицијама, које се утврђују у току разговора пре уписа.


Литература
Посебни уџбеник А.Г.А. Криминалистичке школе, сопствено издање аутора, др Драгољуба Татомировића "Рукопис-слика душе".


Делови програма обуке: корелација физичких и психичких функција, општи физички изглед, рукопис, изглед слова у тексту, старост лица које пише, средства за писање, подлога на којој се пише, средства за писање, подлога на којој се пише, психичко стање у тренутку писања, степени одлучности, тип слова писма, дешифровање психичког стања у одређеном тренутку, потписи, парафи, узимање узорака, вежбе, аргументација, извештаји, итд.

Након завршеног програма обуке, који подразумева и вежбе са консултацијама, кандидати полажу испит, на основу ког им се издаје одговарајућа диплома.

ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА ПО ДАНИМА И ТЕМАМА:

-Заштићено као ауторско дело др Драгољуба Татомировића, код Предузећа за заштиту ауторских права  «Проналазаштва» ад. Београд, под  R-24/03 од 08.9.2003.г.

1.  Недеља

1.  Дан: 2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:  Однос душе и тела
2.  Дан:   2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема:  Корелација физичких функција и душе

2. Недеља

3. Дан:     2 часа  + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: Општи физички изглед – ход
- Глас
- Стисак руке при поздрављању
- Јављање телефоном - позивање
- Одговор на телефонски позив
- Поздрав и отпоздрављање
- Давање обавештења

4. Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: -Рукопис – увод
- Од чега зависи изглед слова у тексту
- Старост онога који пише
- Психофизичко стање у тренутку писања

3. Недеља

5. Дан:    2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Време дана у којем је рукопис настао
- Степен и профил образовања онога који пише
- Положај тела, руку и подлоге  на којој се пише
- Врсте подлоге за писање
- Средства за писање

6. Дан:    2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Утицај психичког стања у тренутку писања на изглед и   садржину  написаног текста/цртежа
- Шта се пише
- Због чега се пише
- Коме се пише

4. Недеља

7.Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву                                
*Тема: - Који резултат се очекује од текста који се сачињава
- Пред ким се пише
- Убеђеност у исправност онога  што се пише
- Степен одлучности да се написано реализује

8. Дан:     2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Врсте рукописа и дешифровање психичког стања
писца у тренутку писања
- Отворени тип слова писма
- Затворени тип слова писма


5. Недеља


9. Дан:     2 часа  + један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Мешани тип слова писма (отворено - затворено)
- Одвојена слова у тексту
- Састављена
- Везана слова у тексту
- Мешана слова у тексту (одвојено – везано)

10. Дан:     2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Општи изглед рукописа
-Несигуран рукопис

6.Недеља

11. Дан:2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Ситан рукопис
- Крупан рукопис
- Сигуран рукопис – везана слова

12. Дан:     2 часа  + један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Сигуран рукопис – мешана слова (одвојено - везано)
- Хаотичност у рукопису – трагови брисања, преправки,
подвлачења и  сл.

7. Недеља

13. Дан:      2 часа + један час консултација по пређеном градиву                                   
*Тема: -Дешифровање психичког стања на основу потписа  или парафа
- Потпис са задебљаним делом првог слова  потписа
- Потпис са снажно истакнутом завршницом
- Потпис  са са читљивим само првим словом имена
- презимена

14. Дан:       2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - скраћен или параф
- Потпис у краснопису
- Потпис са много петљи  и кука

8. Недеља

15. Дан:      2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис подешен намени
- Потпис - фалсификовањем  кроз измену слова или писма којим се устаљено служи
- Потпис - апсолутно нечитак
- Потпис - прост, ђачко-основачки рукопис

16. Дан:   2 часа  +  један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - исписаним рукописом
- Потпис -  прво слово имена, тачка, па пуно презиме
- Потпис -  пуно име  и презиме
- Потпис -  обавезно истицање титуле – степена
образовања пре писања имена - презимена

9. Недеља

17. Дан:       2 часа  +  један час конслтација по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - са почетним словом имена оца  (средње слово)
- Потпис - са пуним именом оца у припадајућем  облику
- Потпис надимком

18. Дан:       2 часа + један час консултација  по пређеном градиву
*Тема: - Потпис - прво слово презимена, тачка, па пуно име
- Потпис - име са цветићима и срцима
- Потпис -  са  знаком крста после потписа
- Потпис - са «Роб и слуга Божији» после обичних текстова


10. Недеља


19. Дан:       2 часа  +  један час  консултација по пређеном градиву
*Тема: - Уочавање непроменљивости у писању слова и текстова, као основе за упоређивање и
графолошка вештачења
- Опис карактеристичних слова

20. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву      
*Тема: - Опис расположивог текста који се вештачи
- Опис расположивог материјала  за упоређивање, који потиче из ранијег периода
- Опис узорака узетих од лица чији су потписи спорни


11. Недеља


21. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Како се узимају узорци
- Подлога на којој се узимају узорци  - на којој се пише
- Положај у којем се налази подлога у тренутку узимања узорка

22. Дан:       2 часа  +  један час консултација по пређеном градиву
*Тема:- Положај тела и руку лица у тренутку узимања узорка
-Средства за писање приликом узимања узорка

12. Недеља

23. Дан:       2 часа + један час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Вежбање узимања узорака- међусобно,  на
разлчитим  подлогама са планом активности
за прибавњање  рукописа из ранијег периода
и прибављању података  за психолошки профил  

24. Дан:        2 часа  + један  час консултација по пређеном градиву
*Тема: - Како треба сачинити извештај о  графолошком вештачењу неког текста
- Форма
- Садржај
- Аргументовање
- Презентирање извештаја

13. Недеља

25. Дан:        2 часа  + један час консултација по пређеном градиву           
*Тема: - Израда извештаја о извршеном графолошком
вештачењу  са вежбом аргументовања
и презентовања извештаја ономе ко је
тражио вештачење

26. Дан:2 часа + један час консултација  по пређеном градиву
*Тема: - Израда извештаја о психолошком профилу
на основу рукописа узетог као узорак


14. Недеља


27. Дан:2 часа  + један час консултација по пређеном градиву

28. Дан:   -  Полагање испита (усмено и писмено), завршетак обуке и подела диплома.
-  Коктел поводом завршетка обуке
______________________________________

Објашњење постављено 30.11.2023.г.:

У 2023.г. било је необично великог интересовања за обуку за графологе са различитим образложењем, али на моју велику жалост није могуће оформити групу од бар пет кандидата за обуку кроз предавања због великих трошкова који настају окупљањем кандидата из целе Србије у Београду, те се за сада не врши упис кандидата-појединаца за обуку кроз предавања. 

Та могућнст се оставља само за правна лица, док се за појединце врши упис само за обуку на даљину која у највећој могућој мери покрива садржај обуке кроз предавања.


ON-LINE
(дописно-на даљину)
оспособљавање графолога
 
из Србије и свих држава света на србском језику

спроводи се, поред кандидата са одговарајућом вишом и високом стручном спремом и за кандидате са дипломом неког од основних курсева наше Школе који имају вишу или високу стручну спрему неодговарајућег профила (технички факултети) - изузетно, уз предходни разговор ради утврђивања како побуда за пријаву, тако и општих знања неопходних за послове графолога-профајлера.


___________________


Имајући у виду да се за графолошку обуку интересују и лица без одговарајуће школске спреме, искуства или довољног фонда општег знања, на њихово инсистирање могу ући у програм дописне обуке али ће им у дипломи стајати назнака да су оспособљени само за своје личне потребе!
___________________


Цена овакве обуке на даљину подразумева: пријаву, литературу, вежбе, он-лине консултације, тестирање и издавање дипломе. 

Оваква обука он-лине, на даљину, се наплаћује за 100% више имајући у виду обим и висину труда који се улаже у обуку једнoг кандидата на даљину.

Иста износи 1.200 Евра/Дин, плативо у две рате, прва рата приликoм уписа у износу од 800 Евра/Дин и друга приликом тестирања у износу од 400 Е
вра/Дин, по  курсу по којем се евро може купити од  овлашћених Мењачница.

Школа не гарантује да ће сваки кандидат који се упише било на предавања било на обуку на даљину, успешно завршити обуку, али ће се у сваког кандидата уложити одговарајући труд како би се он оспособио за послове графолога. 

Читава обука на даљину  спроводи се коришћењем поште - класичне или/и електронске - то је у целом свету већ годинама заступљено када је образовање у питању.
Непосредни контакти са кандидатима искључиво уз заказивање!


Технологија рада Школе свих програма наставе заштићени су код „ПРОНАЛАЗАШТВА“ под бројем 20/97 ни 24/03.

Свака злоупотреба, коришћење или преузимање било ког дела или програма у целости – кажњиво је по закону!


Београд, 21.8.2003./27.7.2017./30.11.2023.г.Кликом на документ он се увећава и постаје читљив!

Аутор Програма обуке

Др Драгољуб Татомировић, Доктор права – криминолог и графолог профилиста
-Сопствени заштићени ауторски програми обуке приватних криминалиста и графолога, услуге
Пословно-обавештајне службе (провера бонитета фирми и њихових власника, анализе, прогнозе, савети)
Програм ресоцијализације «Ретко и скупо» и посебни ангажмани-


+381 (0)11-3-175-371; (0)60-3-175-371 или на Е пошту   под
 
Е - Маил : 

zlatnibilten@gmail.com
*Обука у А.Г.А. Криминалистичкој школи и све врсте графолошких анализа и вештачења:
___________________________
*Опис психолошких профила;
*Провера лојалности и поузданости 
сарадника и партнера, на основу рукописа, 
фотографије, гласа или непосредног виђења.


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta