Пословно-обавештајна служба - Програм обуке "Алтеринфо" по методи Др Драгољуба Татомировића


Пословно-обавештајна служба

-ПРОГРАМ ОБУКЕ  «АЛТЕРИНФО» ®21/97-
по методи Др Драгољуба Tатомировића


ЧАС

ПРВИ ДАН

ДРУГИ ДАН
ТРЕЋИ ДАН
 
   1

-Увод у право
-Кривично право
-Кривични закон

-Криминалистика

-Увиђај
*Документовање, трагови, презентовање


   2

Закон о кривичном поступку

-Криминалистичка тактика и методика

-Трагање за несталим лицима

  
   3

-Закон о кривичном поступку

-Криминалистичка техника

-Психологија извршилаца крив. Дела

  
   4       

-Консултације


-Анализа садржаја-закључивање, легални извори

-Криминалистички интервју
 
  5

-Циљ који се жели постићи подношењем крив. пријаве


-Консултације

-Консултације
  

   6     

-Информисање и тражење сагласности од надређеног лица


-Кривична пријава - допуна са новим доказима

-Израда извештаја о предузетим мерама и резултату

ЧЕТВРТИ ДАН

ПЕТИ ДАН
ШЕСТИ ДАН

1

-Фалсификовање докум. и новца
*Техничке и опе-ративне провере


-Психологија у комуникацији са људима

-Успостављање информативне структуре

2

-Опојне дроге
*Врсте, злоупо-треба, откривање

-Психологија у комуникацији са људима

-Исто
*Одабир припадника инфоструктуре


3

-Графологија
*Примена и могућности

-Етика и естетика

-Комуникација у оквиру информативне
структуре


4

-Посебне оперативне провере
*Теренске
*Административне


-Верске секте, НВО, стране обав. службе

-Провера лојаности у информативној структури

5

-Консултације

-Консултације

-Консултације


6

-Израда извештаја о извршеним оперативним проверама и резултату

-Извештај о запажањима у контакту са одређеним лицем

-Извештај на основу података информат. структуре
СЕДМИ ДАН
ОСМИ ДАН

ДЕВЕТИ ДАН


1

-Убацивање агента у одре-
ђену средину

-Шифре у комуникацији

-Обезбеђење личности, возила и простора


2

-Комуникација са убаченим агентом


-Израда шифри

-Исто


3

-Контрола лојалности убаченог агента


-Коришћење шифри

-Исто

4

-Консултације

-Достава посебно поверљивих докумената


-Маршрута

5

-Хипотетичко убацивање агента


-Консултације

-Консултације

6

-Извештај о реализацији убацивања

-Хипотетичко достављање поверљивих
докумената


-Израда плана обезбеђења
ДЕСЕТИ ДАН
1

-Полагање испита –писмено
2

-Исто
3,4,5,6

-Полагање испита-усмено


 

Наведени програм обуке је прилагођен за лица са најмање завршеном Вишом школом друштвеног смера и подесан је за обуку кадрова у великим компанијама, државним органима и политичким странкама.
Наравно, ову обуку је могуће организовати и као приватну обуку појединаца или група састaвљeних од појединаца који се за ове послове обучавају из личних разлога  - група која се обучава треба да броји минимум 10 слушалаца, а могућа је обука и за 1-2 слушаоца али се тада плаћа износ за свих предвиђених 10 слушалаца. Предавања се одржавају у простору аутора или у просторима компанија, државних органа или политичких организација, односно у простору појединца, ако се предавања одржавају за њега.
Овај програм покрива недостајућу карику знања у постојећим службама обезбеђења као и недостајућу карику у општим знањима појединаца, те се Програм «Алтеринфо», као подесан, препоручујуе и другим организационим формама бизниса, или појединцима који имају потребе за тим.
Из обуке по овом програма се, као потенцијалани кандидати, искључују: сва лица која не испуњавају услове за обуку у А.Г.А. Криминалистичкој школи (кажњавање за умишљајна кривична дела и теже прекршаје ЈРМ, као и припадници или сарадници страних или домаћих обавештајних служби, одређених НВО и агенција које се баве прикупљањем и обрадом одређених информација на територији Србије, са Косовом и Метохијом), односно за организације или групе које се баве незаконитим пословима.


Цена обуке:


*600 Швајцарских Франака/Дин по кандидату


           

Клик на документ да би се увећао и био читљив!


Аутор Програма «Алтеринфо»

Др Драгољуб Татомировић

Доктор права-криминолог и криминалиста

Београд, 20.10.2011.г.


Постављено 20.10 2011.г.


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta