Програм за ресоцијализацијуПрограми за ресоцијализацију

-криминолошко-теозофска метода- 

Аутор ® 24/03 и ® 20/97

«Проналазаштво» Београд

Др Драгољуб Татомировић
доктор права-криминолог и теозоф
-Кабинет за графологију и профајлерство,
Кабинет за теозофију и биоенергије човека
и А.Г.А. Криминалистичка школа Београд-


Корелације рукописа и укупног стања биоeнергетског система човека

-наркомана, клептомана, сарадника тајне полиције, чланова верских и других секти,бивших политичких и других функционера, атеиста и вршилаца класичних кривичних дела-


Програм: 
Криминолошко-теозофски Програм за ресоцијализацију
и ојачавање биоенергетског система човека «Rarum carum - Ретко и скупо»

Програм предавања и теме Основног курса
-Резиме тема које се излажу у току предавања-


01.12.2006.г.
Основе за извођење закључака о разлозима и начинима асоцијалног понашања којим сам се руководио при изради Програма за ресоцијализацију наведених категорија лица:


*Искуство у пружању помоћи великом броју (више од 800) људи различите социјалне, старосне и образовне структуре, у трајању од осам година, остварени кроз пружање помоћи и давање савета везаних за укупна стања појединаца укључивши и здравствена, по основу рукописа ових лица, њихових фотографија или гласа;


*Израда посебног Програма за обуку графолога и профајлера и писање уџбеника «Рукопис-слика душе» која садржи и потврђује и искуства стечена у раду у криминалистичкој полицији;


*Срж свих асоцијалних понашање је заправо трагање за сопственим миром сваког појединца. До тог мира се долази на различите начине и они су често у сукобу са устаљеним нормама и законима, те се таква трагања третирају као асоцијална или девијантна


*Начини трагања за миром асоцијалних лица: вршење кривичних дела, одустанак од свих норми које појединца ограничавају у сопственом животу и раду, безобзирно уклањање препрека на путу који је зацртан као пут до сопственог мира укљчивши у та уклањањања и убиства других људи - препрека;


*Асоцијални начини реакција на сопствени закључак да се мир никако не налази: алкохол, дроге, секте, невладине организације као уточиште оних који сматрају да свој мир нису пронашли због лоше државе у којој живе – ово посебно ако је зацртано да се мир задобија кроз велика новчана примања којих у Србији, за сада, нема, политичке странке у циљу доласка на неки од нивоа власти као посебног и неизлечивог опијата, исељење из земље и тамошња разочарења, ступање у обавештајне системе страних држава и сл.;

Начини социјализације асоцијалних лица

*Утврђивање узрока асоцијалног понашања кроз пружање помоћи појединцу који је предмет пажње, да у тесту «Ово сам ја – а ти?» изађе себи на мегдан кроз објективно сагледавање своје личности, жеља и досадашњих начина да те жеље оствари.
Тест је неконвенционалан и свакако оригиналан – нема никаквих питања, сугестија, шаблона или психолошких техника и шаблона.


*Кроз теме које су садржане у Програму ресоцијализације, са нагласком на оне за које се закључи да су посебно битне за тестирано лице, слушалац се поступно уводи у суштину онога што му је потребно да задобије сопствени мир и буде срећан.
Онима који су неповерљиви, који су избегли да се отворе у довољној мери кроз тест «Ово сам ја – а ти» кроз сачињавање њиховог психолошког профила, на основу свих параметара који су ми доступни у непосредном контакту (рукопис, глас, изглед) у који се уносе и њихове неисказане, и врло дубоко сакривене, жеље пружају се докази да се ништа не можа сакрити, те се они полако доводе у стање неке врсте предаје, а заправо до спремности да приме и оно од чега су бежали.


Примери:
1. Успешни новокомпоновани бизнисмен-политичар или функционер у неком државном органу по основу прилога даваних одређеној политичкој странци, са капиталом из раних деведесетих стеченим у својству сарадника тајне полиције у иностранству и вршиоца одређених недозвољених радњи – изненада и прејако се предао вери, постаје ктитор, прилаже повеће суме новца за потребе Цркве, постао познат у својој средини, наравно и омрзнут као такав – зна све о себи а то је оно од чега само један мали део његова околина наслућује, има потребу да са неким разговара, тражи помоћ која би се за почетак односила на пажљиво слушање, потом на савет који ће ићи у прилог само његове користи (ово истичем, јер су исповести код свештеника претакане у корист тог свештеника и посредно и цркве у којој је ангажован) – та жеља прераста у потребу, он исказује ту потребу отпочињањем разговора о себи уз ризик свих непријатности, али има потребу да се тог терета ослободи. 
Свештеници СПЦ, углавном са ниским образовањем и ниским општим знањем, не могу да га ослободе тог терета, те он из претходног асоцијалног стања упада у друго, сада још теже, иде у сопствену прпаст, чуди се како му ништа не иде од руке – Програм ресоцијализације садржи једноставна, разумљива и лако схватљива објашњења заснована на криминологији, примењеној психологији и филозофији религије, социологији и етици, те тако обједињене дисциплине дају врло добре резултате.
Тог бизнисмена пажљиво слушам, не осуђујем га, објашњавам му разлоге и налазим оправдања многих његових одлука и поступака али му и указујем на грешке које су оно што он већ и види и зна али жели да такав закљчак изведе и неко други – помажем му да изађе себи на мегдан, излази, побеђује и ресоцијализација је обављена.
Наравно, поред предавања и упутстава он добија на коришћење и одговарајућу литературу која чини саставни део Програма.


2. Успешна, некада врло популарна, и као жена пожељна, новинарка у целости укључена «у систем» који се изненада крајем 2000.г. урушава–задржава професионалне позиције али добија и оцену да сада «није наша», популарност је нестала, године учиниле своје, а она изгубила моћ реалног сагледавања биолошких и друштвених процеса, бежи у илузију о могућности повратка система вредности у којима је она била у самом врху, пренебрегавајући чињеницу да је она на заласку каријере и да иде ка свом биолошком крају жене, као и крају сваког људског бића.


Реакција је делом јавна а делом скривена: Држава је трула и пропала, нема перспективе ни за кога, ово је катастрофа, не дозвољавају ми на телевизију јер се нисам учланила у неку одређену странку, више не могу да постанем миљеница или љубавница оних који одлучују, деца виде да нема у овој држави перспективе и немају мотива да уче, она која уче не виде да раде узалудан посао – професори су незаинтересовани, Потоп! Спашавање од оваквог «Потопа» се тражи у превеликом значају могућности злоупотребе негативних енергија, неискреном вером у Бога у елементима који јој одговарају, лицемерјем, бекством у стања болести које не постоје већ су реалност у одређеном старосном добу, критиком свега и свачега – до мере да се размишља о сврсисходности даљег рада па и живота.


Начин рада са овом новинарком је и сличан и различит у односу на наведеног бизнисмена. Њу покушавам извести њој на мегдан, указује јој се на неминовност генерацијских разлика, дају joj се одговори на питања – оставља се да буде сама са собом док може да изджи – па ако се у њој прикупи довољно снаге за тај излазак на мегдан, иде се даље, а ако не успе, не губи се са њом време, јер свако време носи и своје жртве. Па имамо случај да један новобизнисмен, у суштини некадашњи бандит, буде спашен јер прихвата «Молитву цариника», а некадашња популарна и пожељна новинарка, уз «Молитву фарисеја» иде у пропаст, баш као и пре две хиљаде година!


Има примера за трговце дрогом, убице снајпером, оних из сачекуша, наручиоце убистава, трговце хероином и кокаином, преваранте, разочаране, остављене, заостале иза колоне, медиокритете који су се целог свог века криле у добром старом самоуправном социјализму, нераднике, професоре марксизма, свештенике СПЦ који на свако питање потежу као одговор «Житије светих», невернике који глуме вернике, лажове који причају о искрености, бивше политичаре опијене влашћу који су побегли у илузије у којима кују планове да се врате на власт, оних који чекају спас од Американаца или Руса, оних који не могу да причају ни са својом децом а хтели би да их слушају туђа.


Програм за ресоцијализацију «Rarum Carum – Ретко и скупо» пружа сваком по једну шансу да сагледа себе и нађе мир за којим је трагао на погрешним пољанама и користио погрешна средства. Ко хоће и коме буде дозвољено!

Др Драгољуб Татомировић
Криминолог и теозоф*Веруј и оздравићеш!
*Веруј и окрепићеш се!
*Веруј и победићеш!
(Драгољуб 14.5.2004 у 02,36 у живописном сну)


Аутор ® 24/03, ® 06/07 и ® 20/97 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, 
доктор права-криминолог и теозоф
-Кабинет за графологију, профајлерство,
теозофију и биоенергије човека
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 (0)11 3-175-371; Моб.тел. 065-3-175-371
E-mail: zlatnibilten@gmail.com
Број  716/10; Дана 12.02.2010.г.
Б е о г р а д


Предмет: Програм предавања за оспособљавање родитеља деце која су постала (или су сумњива на то) зависна од опојних дрога или алкохола,за предузимање конкретних мера за ресоцијализацију своје деце


В е з а:     Садржај Практикума за излажење себи на мегдан «Опојне дроге – насилно улажење у Више светове» из 2010.г. аутора др Драгољуба Татомировића


Број часова: Три двочаса од по 90 минута, у вечерњим сатима по договору са слушаоцима, у принципу су то три суботе, од 17 до 19 часова.

Цена предавања/слушалац за предавања у просторијама Аутора Програма, у Новом Београду:

* Укупно 75 €/шест школских часова од по 45 минута  - три двочаса од по 90 минута ( 12 €/час = 72 € + 3 € Уџбеник«Опојне дроге») = 75 €/слушалац

Број слушалаца:
*3 - 6 у једној групи за предавања у Београду, Нехруова 131, спрат 6, стан 28, Блок 44 у Новом Београду.

Могућ је договор да се цео Програм предавања реализује и за само једно-два лица у простору Аутора Програма и у том случају се та предавања наплаћују као да је предавањима присуствовало три лица (3x75=225 €).

Програм је могуће реализовати и:
* У простору заинтересованих лица, ако предавање прате 1-2 лица по цени као да је предавање слушало 6 лица што износи 540 € (Основна цена од 75 € увећана за 20% x 6 слушалаца) на подручју Града Београда, односно 720 € (Основна цена од 75 € увећана за 60% x 6 слушалаца) за друга подручја у Србији.
- Овако организованим предавањима свакако може присуствовати 6 лица јер се цена и формира као да их је толико било на предавањима.

(Плаћања у Швајцарским Францима према курсу 1Е=1,2ШФ)


Уводна објашњења Програма:


Зависност од опојних дрога или алкохола представља тежи облик асоцијалног понашања одређеног појединца, продукованог амбијентом у којем је такав појединац одрастао, школовао се и живео(и). Породица је основа у формирању личности одређених карактеристика, те се Програмом ресоцијализације акценат ставља на обуку родитеља да спрече асоцијална понашања своје деце које би се исказало као зависност од опојних дрога или алкохола, односно да првенствено родитељи буду оспособљени за предузимање одређених мера које имају за циљ да своју децу-зависнике, врате у оквире уобичајеног понашања у средини у којој живе.


Под средином у којој зависник живи, подразумева се породица настањена у Србији.

Програм предавања у највећој могућој мери узима у обзир карактеристике најбројнијег дела становника Србије - породицу Срба, али и остале уз напомињање постојања извесних разлика.

Овај Програм упућује на рационално понашање породице зависника, увек водећи рачуна да је оправдано и свако друго(друкчије од онога која породица зависника практикује) поступање са лицима која одбијају да уложе сопствени напор за повратак у социјалне оквире, или то једноставно одбијају, како би се жртвовањем мањег спасило веће.

Програм у себи садржи схватања модерне криминологије, примењене психологије, дефектологије, теозофије и православне хришћанске религије, обрађена од стране криминолога и теозофа, др Драгољуба Татомировића, који је у овај Програм ресоцијализације уградио своје искуства криминолога - криминалисте и знања теозофа и иста примењује у сваком конкретном случају покушаја ресоцијализације, водећи рачуна о укупној духовној структури зависника и његових родитеља.Програм ресоцијализације који се презентује, и кроз предавања реализује, не гарантује да ће се зависник социјализовати, али гарантује да ће се породица, ако усвоји бар део знања која ће стећи слушањем предавања по овом Програму ресоцијализације, успешније супротставити незајажљивим и бескрајним захтевима члана своје породице, зависника, и спречити пропаст у коју такав зависник вуче целу породицу.

Не постоји ниједан сигуран метод излечења зависника – овај је најкраћи, најефикаснији и најјефтинији вид борбе за одвикавање зависника од опојне дроге - сопственим ангажовањем родитеља за спас своје деце! 
И не треба се љутити на било кога - јер је и ово одређено решето људског рода и огледало наших поступања у односу на нашу децу. Тиче се генерација родитеља, у већини, рођених после 1960.г. и њихове деце.

Клик на документ да се увећа и буде читљив!

Др Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф

Ресоцијализација 

- Програм за даме-

Аутор ® 06/07 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог и теозоф
-Криминилошко-теозофски Програм за ресоцијализацију и ојачавање биоенергетског система човека «Rarum carum – Ретко и скупо»
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 (0)11 3-175-371; Моб.тел.+381 (0)60-3-175-371
www.krimskola.rsE-mail: administracija@krimskola.rs
Број 708/09 Дана 12.3.2009. г.


Изводи из Програма за ресоцијализацију 


-Програм за даме-
(Препис Програма сачињеног 09.11.2008.г.)

Упознавање слушалаца са основним проблемима који представљају препреку да даме садашњег времена уоче, упознају и задрже мушкарца као мужјака, са могућношћу прерастања љубавне везе у трајну везу која би се могла окончати заједничким животом у редовном или модерном браку.

У данашње време не може а да се не примети постојање проблема комуникације међу половима – он је тако велики да постоји на десетине хиљада усамљених дама и мушкараца и поред њихове жеље да се такво стање елиминише. Они, посебно даме, предузимају низ мера да упознају некога са ким би могли да се друже, заснују брак или буду у некој врсти љубавне везе. Ово је евидентно у свим старосним, социјалним и образовним категоријама.
Даме су те које, имајући у виду сопствена биолошка ограничења која се тичу времена могућности рађања деце, остају нестрпљиве па улазе у везе које немају никакве перспективе или се плаше да последњу шансу не упропасте те толико бирају да на крају остану саме.
Овакав исход потире и чини безвредним све уобичајене животне успехе жене – оне које обично живе у градовима и које не могу да нађу свог мушкарца ни као мужа ни као мужјака.
Разлога за ово има много, у овом Програму ће се говорити само о основним разлозима који доводе до проблема док ће се о детаљима говорити у оквиру предавања и усмених консултација.
Програм се састоји од 8 школских часова предавања и два часа консултација на крају предавања, док је у оквиру сваког часа предавања остављено време од 15 минута за консултације.
Предавања су заснована на изучавању овог проблема код конкретних личности, на основу личног искуства аутора и обраде тема из Програма за ресоцијализацију«Rarum carum – Ретко и скупо» чији је аутор др Драгољуб Татомировић.

Теме предавања по данима и часовима

  1. Дан

1.      Час
*Основно о Животним Енергијама као основи 
 за стварање набоја полних енергија    код људи;
    *Како се стварају вишкови Животних Енергија 
     које се  манифестују као полне енергије;
*Узроци који доводе до непостојања набоја 
 полних енергија (бриге, планови, болести, 
 стресне ситуације и сл.);
*Последице неослобађања полних енергија 
 или  њиховог непостојања;
*Консултације


2.      Час
*Психофизичко стање човека који се 
 нередовно  ослобађа набоја полних енергија;
*Психофизичко стање човека којисе успешно 
 ослободио набоја полних енергија;
*Упоредивост психофизичког стања човека који се ослободио набоја полних енергија са стањима у која се може довести човек само радом на сопственом духовном развоју;
*Начин ослобађања полних енергија класичним контактима јединки различитог пола или безконтактно;
*Консултације


  1. Дан

  1. Час
*Уочавање и маркирање интересантног мушкарца;
*Предузимање мера за ступање у 
 контакт и упознавање;
*Процена оправданости одржавања контакта;
*Понашање у контактима;
   *Обим сопственог отварања као покушај 
    дознавања  више података о интересантном 
    лицу које би оно само саопштило;
*Процена оправданости прве побуде да се 
 са њим ступи у контакт;
*Консултације

  1. Час
*Обим сопствене приче и њен циљ;
*Обим сопствене искрености у првим контактима;
*Одлука о брзини ступања у полни однос;
*Процена успешности сопствене процене да се 
 требало упустити у полни однос;
*Наставак контакта или архивирање у искуства;
*Консултације


3.      Дан

  1. Час
*Анализирање поступака оба партнера у 
 полном односу;
*Шта се желело првим полним односом;
*Шта је желео партнер у том првом полном односу;
*Учинак обима сопствене искрености у припреми 
 за полни однос;
*Учинак обима партнерове искрености у припреми 
 за полни однос;
*Консултације

  1. Час
*Договорни полни односи;
*Полни односи са слободним партнером;
*Полни односи са лицем које је у браку или 
 озбиљној љубавној вези;
*Утицај спремности на дискрецију и 
 поштовање договора;
*Најчешће грешке које се праве у оквиру 
 договорних дискреционих љубавних веза;
*Недозвољена средства притиска за 
 одржавање договорне везе;
    *Савладавање сопственог ега у ситуацијама 
      када се нека договорна веза кида, као и када 
      нам те везе не успевају - резулатати који се 
      наканадно јављају као последица промене 
      сопствене личности;
*Консултације

4.      Дан

  1. Час
*Спремност да се прихвати сопствена кривица 
  за неуспешност везе;
*Утицај погрешних процена на проблеме у које 
  се упада;
*Стварање ослонца који се никада самовољно 
  не измиче и корист од тога;
*Како се ствара тај чврсти и поуздани ослонац;
*Активирање ослонца који је од нашег рођења у нама;
*Утицај сопствених позитивних размишљања на 
 успешност наших оправданих подухвата;
*Казне за наше инсистирање на неоправданим подухватима;
*Консултације

  1. Час
*Штете од убрзавања доласка до жељеног резултата;
*Штета од прикривања правих очекивања;
*Штета од наглашавања да се даје а не узима;
*Корист од уживања у задовољству партнера 
 и довођење у то стање;
*Корист од показивања постојања стварног 
 сопственог задовољства;
*Штета од показивања постојања 
  непостојећег сопственог задовољства;
*Консултације

 5.      Дан

  1. Час
*Грешке из оквира сопствених искустава;
*Технике навођења на успешност ослобађања 
 набоја полних енергија;
*Опуштеност и его; 
*Опуштеност и искреност; 
*Опуштеност и договор;
*Љубавница за љубав и причу;
*Љубавница за сарадњу и причу;
*Љубавница трагач за добитком који није уговорен;
*Женски трикови које мушкарци лако уочавају 
  и које треба избацити из употребе;
*Консултације

  1. Час
*Консултације, питања, одговори

Часови се одржавају у вечерњи 
сатима, по договору, по два часа дневно.

Цена: Као за оспособљавање 
родитеља зависника од опојних 
дрога, по истим условимаДр Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф    

   Постављено 05.4.2011.г.


Pročitaj više...

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta