Program za dame - resocijalizacijaР е с о ц  и ј а л и з а ц и ј а 

- Програм за даме-Аутор ® 06/07 «Проналазаштво» Београд
Др Драгољуб Татомировић, доктор права-криминолог и теозоф
-Криминилошко-теозофски Програм за ресоцијализацију и ојачавање биоенергетског система човека «Rarum carum – Ретко и скупо»
Нехруова 131, 11070  Нови Београд, Република Србија
Тел./Факс +381 (0)11 3-175-371; Моб.тел.+381 (0)60-3-175-371
www.krimskola.rs; E-mail: administracija@krimskola.rs
Број 708/09 Дана 12.3.2009. г.


Изводи из Програма за ресоцијализацију 


-Програм за даме-
(Препис Програма сачињеног 09.11.2008.г.)

Упознавање слушалаца са основним проблемима који представљају препреку да даме садашњег времена уоче, упознају и задрже мушкарца као мужјака, са могућношћу прерастања љубавне везе у трајну везу која би се могла окончати заједничим животом у редовном или модерном браку.

У данашње време не може а да се не примети постојање проблема комуникације међу половима – он је тако велики да постоји на десетине хиљада усамљених дама и мушкараца и поред њихове жеље да се такво стање елиминише. Они, посебно даме, предузимају низ мера да упознају некога са ким би могли да се друже, заснују брак или буду у некој врсти љубавне везе. Ово је евидентно у свим старосним, социјалним и образовним категоријама.
Даме су те које, имајући у виду сопствена биолошка ограничења која се тичу времена могућности рађања деце, остају нестрпљиве па улазе у везе које немају никакве перспективе или се плаше да последњу шансу не упропасте те толико бирају да на крају остану саме.
Овакав исход потире и чини безвредним све уобичајене животне успехе жене – оне које обично живе у градовима и које не могу да нађу свог мушкарца ни као мужа ни као мужјака.
Разлога за ово има много, у овом Програму ће се говорити само о основним разлозима који доводе до проблема док ће се о детаљима говорити у оквиру предавања и усмених консултација.
Програм се састоји од 8 школских часова предавања и два часа консултација на крају предавања, док је у оквиру сваког часа предавања остављено време од 15 минута за консултације.
Предавања су заснована на изучавању овог проблема код конкретних личности, на основу личног искуства аутора и обраде тема из Програма за ресоцијализацију «Rarum carum – Ретко и скупо» чији је аутор др Драгољуб Татомировић.

Теме предавања по данима и часовима

  1. Дан

1.      Час
*Основно о Животним Енергијама као основи 
 за стварање набоја полних енергија    код људи;
    *Како се стварају вишкови Животних Енергија 
     које се  манифестују као полне енергије;
*Узроци који доводе до непостојања набоја 
 полних енергија (бриге, планови, болести, 
 стресне ситуације и сл.);
*Последице неослобађања полних енергија 
 или  њиховог непостојања;
*Консултације


2.      Час
*Психофизичко стање човека који се 
 нередовно  ослобађа набоја полних енергија;
*Психофизичко стање човека којисе успешно 
 ослободио набоја полних енергија;
*Упоредивост психофизичког стања човека који се ослободио набоја полних енергија са стањима у која се може довести човек само радом на сопственом духовном развоју;
*Начин ослобађања полних енергија класичним контактима јединки различитог пола или безконтактно;
*Консултације


  1. Дан

  1. Час
*Уочавање и маркирање интересантног мушкарца;
*Предузимање мера за ступање у 
 контакт и упознавање;
*Процена оправданости одржавања контакта;
*Понашање у контактима;
   *Обим сопственог отварања као покушај 
    дознавања  више података о интересантном 
    лицу које би оно само саопштило;
*Процена оправданости прве побуде да се 
 са њим ступи у контакт;
*Консултације

  1. Час
*Обим сопствене приче и њен циљ;
*Обим сопствене искрености у првим контактима;
*Одлука о брзини ступања у полни однос;
*Процена успешности сопствене процене да се 
 требало упустити у полни однос;
*Наставак контакта или архивирање у искуства;
*Консултације


3.      Дан

  1. Час
*Анализирање поступака оба партнера у 
 полном односу;
*Шта се желело првим полним односом;
*Шта је желео партнер у том првом полном односу;
*Учинак обима сопствене искрености у припреми 
 за полни однос;
*Учинак обима партнерове искрености у припреми 
 за полни однос;
*Консултације

  1. Час
*Договорни полни односи;
*Полни односи са слободним партнером;
*Полни односи са лицем које је у браку или 
 озбиљној љубавној вези;
*Утицај спремности на дискрецију и 
 поштовање договора;
*Најчешће грешке које се праве у оквиру 
 договорних дискреционих љубавних веза;
*Недозвољена средства притиска за 
 одржавање договорне везе;
    *Савладавање сопственог ега у ситуацијама 
    када се нека договорна веза кида, као и када 
    нам те везе не успевају - резулатати који се 
    наканадно јављају као последица промене 
    сопствене личности;
*Консултације

4.      Дан

  1. Час
*Спремност да се прихвати сопствена кривица 
  за неуспешност везе;
*Утицај погрешних процена на проблеме у које 
  се упада;
*Стварање ослонца који се никада самовољно 
  не измиче и корист од тога;
*Како се ствара тај чврсти и поуздани ослонац;
*Активирање ослонца који је од нашег рођења у нама;
*Утицај сопствених позитивних размишљања на успешност наших оправданих подухвата;
*Казне за наше инсистирање на 
  неоправданим подухватима;
*Консултације

  1. Час
*Штете од убрзавања доласка до жељеног резултата;
*Штета од прикривања правих очекивања;
*Штета од наглашавања да се даје а не узима;
*Корист од уживања у задовољству партнера 
 и довођење у то стање;
*Корист од показивања постојања стварног 
 сопственог задовољства;
*Штета од показивања постојања 
  непостојећег сопственог задовољства;
*Консултације

 5.      Дан

  1. Час
*Грешке из оквира сопствених искустава;
*Технике навођења на успешност ослобађања 
 набоја полних енергија;
*Опуштеност и его; Опуштеност и искреност; 
 Опуштеност и договор;
*Љубавница за љубав и причу;
*Љубавница за сарадњу и причу;
*Љубавница трагач за добитком који није уговорен;
*Женски трикови које мушкарци лако уочавају 
  и које треба избацити из употребе;
*Консултације

  1. Час
*Консултације, питања, одговори

Часови се одржавају у вечерњи 
сатима, по договору, по два часа дневно.

Цена: Као за оспособљавање 
родитеља зависника од опојних 
дрога, по истим условимаДр Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф    

   Постављено 05.4.2011.г.


Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta