Kontakt


Др Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф


Тел. +381 (0) 11 3 175 371
Моб. +381 (0)60 3 175 371

Улица Нехруова,  број 131/28
 11070 Нови Београд (Блок 44)

Е - Маил : 
zlatnibilten@gmail.com

________________________________________

За коментаре:

Добро дошли на  најчитанији ЛИЧНИ блог у Србији, који се чита у више од 40 држава и више од 150 градова широм света!


Молим уважене читаоце да своје коментаре шаљу са својих личних мејл-адреса које је могуће проверити, да их потпишу именом и презименом, да се придржавају основних етичких норми у комуникацији, да полемишу са садржином а не са аутором наслова, односно да ако им се не свиђа форма излагања или схватање аутора, а они би то друкчије, да отворе свој блог па  га користе по свом нахођењу. 


Овај блог се не може користити анонимно, као нека тараба или зид. 


Нису ми потребни, ни добро дошли, читаоци који не смеју да се потпишу као читаоци мојих блогова, који би да нешто кажу, али да се негде то не региструје. Мада, чему такав живот, да ли је то живот човека или роба?!


Без поштовања ових критеријума Ваш коментар неће бити објављен.


Коментари исписани у правоугаоном простору испод текста су у формату "Без реплике" и из њих се не види са којег мејла текст долази и није  могуће остварити повратну везу и због тога тај простор НЕ треба користити.

Кликом на адресу мејла  
zlatnibilten@gmail.com  отвара Вам се поље за  писање и слање коментара који ће бити објављен испод текста наслова који коментаришете, без објаве адресе Вашег мејла.

Захваљујем на разумевању! 

др Драгољуб Татомировић
___________________________________
Текући рачун (у србским динарима) 
на име Драгољуб Татомировић
205900100880860098

Уколико сте заинтересовани за
похађање обуке наше
КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ШКОЛЕ
можете нас контактирати
на исте телефоне или
попунити Е-маил формулар.

______________________________________________________


Постави коментар

Молба за читаоце: МОЛИМ ВАС да не постављате свој коментар у ово поље, јер исти неће бити објављен. Користите мој контакт и шаљите ми коментар са Ваше мејл адресе (која неће бити објављена) да могу да га проверим и да Вас контактирам поводом те провере. Наравно, потпишите својим именом и презименом свој коментар. Поштујте основна етичка правила и коменатришите и полемишите са садржајем а не са аутором.
Уколико Вам је ово неприхватљиво, немојте коментарисати,односно отворите свој блог па га користите по свом нахођењу. Захваљујем. Драгољуб Татомировић.

Кликни и покрени презентацију

Курсна листа

Izrada web sajta

  © Copyright :Zlatni Bilten 2010 Design by

Back to Vrh  

Slike i zakon postanja Adaptacija stanova Zlatibor apartmani Popusti Besplatni oglasi Renta car Belgrade Selidbe Sudski tumac Izrada sajta Auto delovi Auto servisi Auto gas ugradnja Optimizacija sajta